12 resultaten voor "3d printing"

3D printing: heeft de octrooihouder het nakijken?

Op onze website hebben wij al meerdere publicaties staan over 3D-printing (of de professionele variant ‘additive manufacturing’). In dit stuk besteden wij nu specifiek aandacht aan de positie van de octrooihouder. Wat zijn naar Nederlands recht de mogelijkheden voor een octrooihouder om op te treden tegen: particulieren die een product of onderdeel printen; printshops die … Vervolgd

3D printing en recht – kennissessie Limburgse Design Associatie

Op uitnodiging van de Limburgse Design Associatie zal Ernst-Jan Louwers op 8 maart 2018 een praktische en interactieve kennissessie verzorgen over juridische aspecten van 3D printing / additive manufacturing onder de titel “Reprinting the law”. Vooral zal hij aandacht besteden aan intellectuele eigendom, de gevolgen van verschuivende rollen in de supply chain en (product)aansprakelijkheid. Verder … Vervolgd

Kent u de juridische aspecten en valkuilen van 3D printing?

De komende tijd geeft Ernst-Jan Louwers weer verschillende presentaties over de juridische kanten van 3D printing/additive manufacturing. In zijn presentaties geeft hij uitleg en praktische tips over juridische aspecten van 3D printing/additive manufacturing. Daarbij gaat hij met name in op de aspecten van intellectuele eigendom, productaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van service providers en platforms. IDTechEx Berlijn … Vervolgd

3D printing: threat or opportunity? – artikel Louwers in ECTA Bulletin

In het gezaghebbende bulletin van de European Communities Trademark Association ECTA verscheen in oktober een kort en bondig artikel van de hand van Ernst-Jan Louwers over 3D printing onder de tiitel ‘3D printing: threat or opportunity’. Uit de inleiding: “3D printing is seen as iconic for the so-called Third Industrial Revolution. Apart from interesting opportunities, … Vervolgd

Intellectuele eigendom en 3D printing content

Op 19 mei 2015 vindt de 3D Design & Engineering Conference plaats. Louwers IP|Technology Advocaten informeert u over juridische aspecten met focus op intellectuele eigendom en 3D content. Een ticket voor de conferentie omvat het seminar met een waaier aan break out sessies, plus lunch en networkborrel om andere professionals te ontmoeten in een open setting. De parallel sessie over 3DContent biedt u nieuwe inzichten in 3D business,3D … Vervolgd

Presentatie 3D Printing Medical Revolution in Brussel

Op 4 november 2014 geeft Ernst-Jan Louwers een presentatie over3D printing / additive manufacturing in de medische sector. Onder de titel Bioprinting the law – Paradigm shifts and concerns in supply chain, warranties, liabilities and IP gaat hij in op juridische implicaties van 3D printing en additive manufacturing van protheses, medische implantaten,gebitsprotheses en printen van menselijk weefsel en … Vervolgd

3D printing: Challenges in Business, Regulation and Law

Tijdens het 3DPrinting Event vindt op 21 oktober 2014 het Seminar 3D printing: Challenges in business, lawand regulation plaats. Moderator is Dimmes Doornhein, CTO bijLouwers IP|Technology Advocaten. Ernst-Jan Louwers verzorgt een bijdrage onder de titel “Reprinting the Law: paradigm shifts and concerns in supply chain, warranties, liabilities and IP”. Andere sprekers zijn afkomstig van vooraanstaande … Vervolgd

Printing the City: juridische aspecten van 3D printing

Tijdens het congres Printing the City in Rotterdam (Ahoy) verzorgt Ernst-Jan Louwers op 19 november 2013 samen met Caspar van Woensel van de Universiteit Leiden een plenaire presentatie over juridische aspecten van 3D printing/additivemanufacturing. Tijdens het tweedaagse congres wordt aandacht besteed aan vele aspecten en gevolgen van deze “derde Industriële Revolutie”. De onderwerpen variëren tot gevolgen … Vervolgd

Louwers moderator in 3D printing sessie tijdens DDW

Tijdens het Seminar 3D Printing and the Law op22 oktober 2013 treedt Ernst-Jan Louwers op als moderator. Het seminar is onderdeel van het 3D PrintingEvent van 22-25 oktober tijdens de Dutch Design Week. Het 3D Printing Event besteedt aandacht aan uiteenlopende aspecten van 3D printing en additive manufacturing,van mode en protyping tot industriële toepassingen en van businessmodellen tot … Vervolgd

Enabling collaborative innovation – 3D medical printing conference

Op 30 maart 2022 gaf Ernst-Jan Louwers tijdens de hybride 3D Medical Printing Series een presentatie over het faciliteren van innovatie door passende samenwerkingsovereenkomsten. Onder meer ging hij in op diverse juridische aspecten van 3D medical printing, zoals de kwalificatie van 3D geprinte medical devices onder de Medical Devices Regulation (MDR), intellectuele eigendom, (product)aansprakelijkheid en … Vervolgd

3D-printing: heeft de merkhouder het nakijken? 

Op onze website schreven wij al vaker over 3D-printing (of de professionele variant ‘additive manufacturing’). Zo besteedden wij eerder aandacht aan de positie van de octrooihouder. In dit stuk gaan wij in op de positie van de merkhouder.  Een merkhouder heeft op grond van nationale wetgeving, zoals voor de Benelux het Benelux–Verdrag inzake de Intellectuele … Vervolgd

Aansprakelijkheid van 3D-printing platforms (na Pirate Bay-arrest)

Op 14 juni 2017 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) uitspraak gedaan in een zaak over The Pirate Bay (TPB). Stichting BREIN eiste dat de betreffende internetproviders TPB moeten blokkeren voor hun abonnees, omdat TPB faciliteert dat illegale bestanden worden gedeeld met het publiek. Tot nog toe was onduidelijk of The … Vervolgd