Blog

Inbreuk bedrijfsgeheimen – derde gebruikt gelekte vertrouwelijke informatie

Tussen bedrijven onderling kan ook sprake zijn van het openbaren of gebruiken van vertrouwelijke informatie. Wanneer één van de partijen deze informatie aanwendt voor andere doeleinden dan de samenwerking, kan er sprake zijn van een inbreuk op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen.

Het aanspreken van een lekkende samenwerkingspartner was altijd al mogelijk. Dit kan vaak simpelweg door een beroep te doen op wanprestatie, omdat de verkrijger zich net aan de overeenkomst heeft gehouden. Het aanspreken van een verkrijger van geheime informatie, was een stuk lastiger. De Wet bescherming bedrijfsgeheimen heeft een extra mogelijkheid geopend om deze verkrijger aan te spreken.

Aanspreken verkrijger van bedrijfsgeheime informatie

Deze problematiek stond centraal in een zaak tussen twee bouwers van linkspan bruggen. Binnen een aanbestedingsprocedure had het Nederlandse Ravenstein tekeningen gedeeld met Bouygues (de samenwerkingspartner). Deze Franse partij zou volgens Ravenstein de tekeningen vervolgens aan een concurrent van Ravenstein ter beschikking hebben gesteld, waarna deze concurrent (het Zweedse MacGregor) een wel erg gelijkend model linkspan brug ontwikkelde. Ravenstein koos ervoor om niet alleen de samenwerkingspartner aan te spreken, maar ook de verkrijger van de bedrijfsgeheime stukken.

Deze zaak is vooralsnog aangehouden, maar de rechter heeft al wel geoordeeld dat “als komt vast te staan dat MacGregor de set tekeningen en de andere informatie, en daarmee de bedrijfsgeheimen, van Ravestein heeft gekregen van Bouygues en daaruit voordeel heeft getrokken, bijvoorbeeld door deze te gebruiken en/of door lager in te schrijven, zal dit in beginsel onrechtmatig jegens Ravestein zijn, want in strijd met eerlijke handelspraktijken”.[1]

Hiermee opent de rechter expliciet de weg om verkrijgers van bedrijfsvertrouwelijke informatie aan te spreken. Ook als zij bedrijfsgeheime informatie hebben ontvangen van een partij die de informatie rechtmatig in zijn bezit had.

Uit deze en andere zaken met gelijksoortige casuïstiek, kan worden opgemaakt dat het van groot belang is om duidelijk te communiceren over de aard van de binnen de samenwerking gedeelde informatie. De rechter zal over het algemeen toetsen of het duidelijk behoorde te zijn dat het gebruik van de bedrijfsinformatie moest worden beperkt tot een afgebakende samenwerking.[2]

Meer informatie over bedrijfsgeheimen

Voor meer informatie over wat bedrijfsgeheimen zijn, wanneer er inbreuk op wordt gemaakt en welke stappen u kan ondernemen, kan u dit uitgebreide artikel lezen.

Neem vrijblijvend contact op

Louwers IP&Tech Advocaten heeft de afgelopen jaren veel bedrijven en oud-medewerkers bijgestaan in procedures over over bedrijfsgeheimen. Heeft u vragen over bedrijfsgeheimen of denkt u dat iemand inbreuk maakt op uw bedrijfsgeheimen? Neem dan vrijblijvend contact op met Frank Rutgers.


[1] Rb. 1 juni 2022, ECLI:NL:RBROT:2022:4498, r.o. 8.30 (Ravenstein/MacGregor).

[2] Rb. Den haag 20 december 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:13821 (Eichholtz/Gedaagde), r.o. 4.24.

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

/LEES MEER

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.

/LEES MEER

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.