Niet aanbesteden kan binnenkort grote gevolgen hebben!

De Eerste Kamer neemt binnenkort de WIRA aan. De WIRA is de wet die de rechtbescherming regelt bij het niet correct doorlopen van Europese aanbestedingen. Deze wet is een implementatie van een Europese richtlijn die voor 20 december 2009 onderdeel van de Nederlandse wet moet zijn. Het ziet er naar uit dat deze datum gehaald zal worden.

Vernietiging wordt mogelijk

De WIRA maakt het onder andere mogelijk voor belanghebbenden overeenkomsten tussen aanbestedende diensten en een bedrijf via de rechter te vernietigen, wanneer de betrokken opdracht niet Europees is aanbesteed:

gedurende een periode van 30 dagen, als de onderhandse gunning is gepubliceerd; en
gedurende een half jaar wanneer de betrokken gunning niet is gepubliceerd.

Dit kan grote gevolgen zal hebben voor de aanbestedingspraktijk. Niet aanbesteden leidt immers tot een periode van onzekerheid voor zowel de aanbestedende dienst als de opdrachtnemer.

Klik  hier voor de tekst van het wetsvoorstel (versie 26 november 2009).

Overgangsregeling

De wet gaat gelden voor alle overeenkomsten die na 20 december 2009 gesloten worden. De overeenkomsten die voor 20 december 2009 gesloten worden kunnen niet vernietigd worden op grond van de WIRA.

Vragen?

Voor vragen over de nieuwe wet en de gevolgen daarvan kunt u terecht bij Marianne Korpershoek.

publicatiedatum: woensdag 2 december 2009

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close