Affiliate marketing: spooky business (?)

Eerder verschenen op Adformatie Online waar tevens reacties te vinden zijn.

Affiliate marketing is sterk in opmars. Adverteerders latenbanners plaatsen op websites van anderen (affiliates). Op die manier wordt traffic naar de website van de adverteerder gegenereerd, waarvoor de affiliate een vergoeding krijgt. Mooi maarniet zonder juridische haken en ogen, zeker ook door de rol van tussenpersonen (affiliate netwerken). Zo kan een affiliate programma uitmonden in een nachtmerrie in plaats van een mooie aanvulling inde marketingmix.

Rechtszaak

De rechter moest recent beslissen over een affiliate-geschil.Wat was er aan de hand? Affiliates hadden een banner door geplaatstnaar websites van subaffiliates. De subaffiliates genereerden veel clicks en de rekening werd aan de adverteerder gepresenteerd. Deze weigerde te betalen. Volgens de rechter is de adverteerder verplicht om te betalen voor zover hij met de doorplaatsing heeft ingestemd. Dat is al snel het geval. De affiliate hoeft in zijn aanmelding voor het affiliate programma slechts aan te geven dat hij van doorplaatsing gebruik wil maken. Aanmeldingen van affiliates moeten dus goed worden gecontroleerd voordat een affiliate aan de slag gaat.

Tussenpersonen

Adverteerders schakelen vaak “affiliate netwerken” in, die toelating en tracking coördineren. Deze affiliate netwerken hanteren hun eigen voorwaarden. Daarbij stellen zij doorgaans geentoelatingseisen of andere voorwaarden aan subaffiliates. Nadere afspraken tussen adverteerder en affiliate netwerk zijn dus van belang. Deze afspraken moet het affiliate netwerk vervolgens doorleggen aan de affiliates en de affiliate weer aan subaffiliates. De adverteerder heeft immers zelf geen contractuele relatie met de affiliates of al helemaal niet met subaffiliates, maar alleen met het affiliatenetwerk. De adverteerder kan de gemaakte afspraken dus niet rechtstreeks afdwingen bij de(sub)affiliates, maar zal dit via het affiliatenetwerk moeten doen. Dat is ook belangrijk om te kunnen optreden tegen onrechtmatig gebruik van een banner door een (sub)affiliate, bijvoorbeeld door misleidende reclame te maken of reclame in strijd met andere wettelijke regels (denk aan geneesmiddelen, drank en vaste boekenprijs).

Verantwoordelijkheid affiliates

De Reclame Code Commissie (RCC) legt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor affiliate marketing doorgaans bij de adverteerders. De adverteerder is dus in beginsel verantwoordelijk voor de reclameuitingen van zijn affiliates. Daarbij is nietrelevant of de adverteerder de inhoud van die uitingen heeft bepaald. Natuurlijk kan de adverteerder de affiliate op zijn beurt wel aansprakelijk stellen. De RCC schrijft voor dat adverteerdersduidelijke regels moeten opnemen in hun reglementen, de regelsmoeten koppelen aan een boete en vervolgens ook moeten controlerenen handhaven. Ook hier is een lastig punt dat adverteerders meestal zelf geen contractuele relatie hebben met hun affiliates. Dieregels zal de adverteerder dan ook moeten oplossen door een kettingbeding als voorwaarde om (sub)affiliates te mogen aanstellen.

Tips

–      controleer aanmelding van affiliate goed

–      maak goede afspraken over toelaatbaarheid van subaffiliates en eisen aan (sub)affiliates

–      duidelijke voorwaarden aan(sub)affiliates via kettingbeding ten behoeve van adverteerder

–      bepaal sancties voor overtredingvan voorwaarden (boetes, opzegging of ontbinding)

–      monitor (sub)affiliates of laat affiliatenetwerk dat doen

–      grijp in bij overtreding

–      neem niet klakkeloos genoegen met voorwaarden van affiliatenetwerk

 

publicatiedatum: dinsdag 22 november 2011

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close