i-Depot: belangrijk hulpmiddel voor bewijs!

 

Op 29 november 2007 heeft de minister van Economische Zaken bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) het startschot gegeven voor de digitale dienst i-DEPOT. Met het i-DEPOT kunnen ideeën vroegtijdig, snel en zorgvuldig worden vastgelegd.

 

Het i-DEPOT is een middel dat kan dienen als officieel bewijs, waarmee iemand kan aantonen dat hij op een bepaalde datum een bepaald idee, concept of uitvinding heeft ontwikkeld. Het is een handig, betrouwbaar en goedkoop bewijsmiddel dat in geval van een conflict zijn waarde kan bewijzen. Het i-DEPOT creëert echter nadrukkelijk geen intellectueel eigendomsrecht. Het zoeken van wettelijke bescherming na de ontwerpfase blijft dus noodzakelijk.

http://www.boip.int/nl/news_idepot_launch.html

publicatiedatum: zaterdag 8 december 2007