Louwers biedt IT-/privacyscan voor curatoren

Curatoren worden in faillissementen nogal eens geconfronteerdmet IT- en privacyrechtelijke vraagstukken en lopen tegen problemen met cloudleveranciers aan.

Puzzles

Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vraag of de escrowregeling voorsoftware geldig en afdwingbaar is door de klant van de failliet en of de rechten op de software wel in de boedel berusten. Is de software bijvoorbeeld geschreven door freelance programmeurs? En hoe zit het met databankrechten?

De ‘cloud’ zorgt voor extra hoofdpijn bij curatoren. Administraties zijn vaak alleen nog maar online in de cloud opgeslagen. Curatoren worden steeds vaker geconfronteerd met de weigering van de IT-leverancier van de failliet om zonder financiële voorwaarden toegang te verschaffen tot de boekhoudingvan de failliet. De rechter is meedogenloos en heeft al meerdere malen bepaald dat de curator moet betalen voor de medewerking van de cloudleverancier voor toegang tot de data. Is dat bij uw failliet ook het geval?

Daarnaast kunnen privacy-aspecten in faillissement een belangrijke rol spelen, bijv. bij de vraag of de curator de verzameling persoonsgegevens mag verkopen.

Kennis en ervaring op het gebied van IT-contracten, privacyrecht, vertrouwdheid met de materie en kennis van de jurisprudentie is daarbij van groot belang.

Al met al aardige puzzles waar de curator specialistische ondersteuning bij kan gebruiken.

Werkwijze

Wij brengen voor u de IT-/privacyrechtelijke situatie inkaart.

In overleg – en voor zover mogelijk op basis van onze vragenlijst – levert u aan ons de nodige gegevens aan. Daarop sturen wij een plan van aanpak met een offerte of inschatting van de kosten. In veel gevallen is het verstandig om de scan te faseren en eerst een beperktere quickscan te doen op hoofdlijnen.

Ook kunnen wij uiteraard meer specifieke vragen beantwoorden.

Lees ook: Louwers biedt IE-scan voor curatoren

publicatiedatum: vrijdag 16 augustus 2013