Louwers in panel van experts over intellectueel eigendom in Europa

Op uitnodiging van Nederlandse leden van de sociaal-democratische fractie in het Europese Parlement nam Ernst-Jan Louwers op 27 januari 2011 in Den Haag deel aan een panel vanexperts over intellectueel eigendom in Europa en in het bijzonder innovatie, exploitatie van octrooien en octrooistrategie.

In dezelfde bijeenkomst is ook gedebatteerd over recente ontwikkelingen ten aanzien van downloaden van onrechtmatige content. Ernst-Jan verdedigde in dat kader onder meer de goede effecten van legale streamingdiensten als Spotify en de noodzaak van grondige modernisering van het auteursrecht. Zie ook: http://bit.ly/hCluSa.

Klik hier voor programma, locatie en tijd.

publicatiedatum: dinsdag 25 januari 2011