Louwers weer actief deelnemer Dutch Design Week

Ook dit jaar leveren wij onze bijdrage aan de Dutch Design Week, onder andere met een workshop over design en intellectueel eigendomsrecht, deelname aan de etalageroute e.d.

Noteer alvast de data vande DDW 23-31 oktober als een niet te missen event!

Verdere informatie over onzeactiviteiten volgt.

publicatiedatum: dinsdag 24 augustus 2010