Madison Gurkha en Louwers IP|Technology Advocaten bieden totaaloplossing

Op dinsdag 17 juni 2014 organiseert Madison Gurkha de twaalfde editie van de inmiddels befaamde BlackHat Sessions.

Het thema van deze editie van het jaarlijkse event van Madison Gurkha luidt:“Inlichtingendiensten, Spionage en Privacy”. Achter die begrippen gaat een complexe wereld schuil.

In een gevarieerd dagprogramma zal op een aantal deelonderwerpen zowel verbreding als verdieping worden gezocht, waaronder de technische aanpak van de detectie van aanvallen, socio-technologische analyse van aanvalspaden, beweegredenen achter Chinese spionage en het spanningsveld tussen overheid en individu op het gebied van versleuteling en aftapbaarheid in het post-Snowden internet.

Tijdens de Black Hat Session geeft Louwers IP|Technology Advocaten informatie over juridische aspecten van informatiebeveiliging en privacy. Louwers werkt nauw samen met Madison Gurkha en ITSX.

Meer informatie over de BlackHat-sessie: www.blackhatsessions.com

Samenwerking Louwers met Madison Gurkha en ITSX

Madison Gurkha, ITSX en Louwers IP|Technology Advocaten bieden een geïntegreerde dienstverlening: technisch, organisatorisch en juridisch!

Informatiebeveiliging en privacy is een complex geheel van technische onderwerpen, organisatorische inbedding en juridische randvoorwaarden die elkaar zouden moeten versterken. In de praktijk blijkt dit niet altijd het geval en is er een, soms onsamenhangende, set van maatregelen getroffen die niet het optimale resultaat garanderen.

Daarom hebben Madison Gurkha, ITSX en Louwers IP|Technology Advocaten hun individuele expertises gebundeld om samen met u uw IT in één integraal proces op privacy, beveiliging, organisatie én juridische aspecten te beoordelen. Hierdoor wordt duidelijk waar u staat met uw organisatie en heeft u inzicht in de risico’s die u nu loopt en welke maatregelen noodzakelijk of wenselijk zijn om deze risico’s onder controle tekrijgen.

Wij helpen u de volgende vragen te beantwoorden, zowel voor nu als in de toekomst:

  • Uw bestaande IT-omgeving: voldoetu nu aan alle wetten, regels en richtlijnen en kent u allerisico’s?

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close