Nieuwe geschillenregeling .nl-domeinnamen

Wanneer bij SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) een registratieaanvraag binnenkomt voor een .nl-domeinnaam, wordt niet gecontroleerd of dit inbreuk maakt op de rechten van iemand anders. De verklaring van de domeinnaamhouder dat hij geen inbreuk maakt op de rechten van een ander, volstaat. Als toch sprake blijkt van inbreuk op andermans rechten, kan de gedupeerde stappen nemen om de domeinnaam terug te halen.

Per 28 februari 2008 heeft de SIDN een nieuwe geschillenregeling voor .nl-domeinnamen geïntroduceerd. De nieuwe geschillenregeling vervangt de arbitrageprocedure die voorheen van toepassing was op geschillen omtrent .nl-domeinnamen. In tegenstelling tot de oude arbitrageprocedure is de nieuwe regeling van toepassing op alle .nl.domeinnamen en blijft de gang naar de reguliere rechter mogelijk. Een uitspraak van een bevoegde rechter gaat altijd voor op de uitkomst van de geschillenregeling.

Met de nieuwe geschillenregeling wenst de SIDN meer aansluiting te vinden met de Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP), de geschillenregeling die onder andere wordt toegepast bij zogenaamde generic Top Level Domains (gTLD) zoals .com, .net en .org.

Geschillenregeling ten opzichte van UDRP

Net als onder de UDRP wordt onder de nieuwe geschillenregeling geen schadevergoeding of kostenveroordeling toegekend en vindt geen mondelinge behandeling plaats. Daarnaast wordt de uitspraak onder beide regelingen niet uitgevoerd indien verweerder binnen een bepaalde termijn na de uitspraak een gerechtelijke procedure start.

De geschillenregeling wijkt echter op een aantal punten af van de UDRP.

Zo kan onder de geschillenregeling slechts wijziging van de domeinnaamhouder worden gevorderd en niet ook doorhaling van de betreffende domeinnaam.

Daarnaast verschillen de gronden op basis waarvan een vordering kan worden ingediend. Op basis van de geschillenregeling kan een vordering worden ingediend indien een domeinnaam is geregistreerd in strijd met een:

merk of handelsnaam
persoonsnaam
naam van een publiekrechtelijke rechtspersoon, vereniging of stichting (voor zover onder die naam duurzaam aan het maatschappelijke verkeer wordt deelgenomen).

Onder de UDRP kunnen slechts geschillen worden beslecht waarbij sprake is van registratie van een domeinnaam in strijd met een merkrecht (gedeponeerd merk of eventueel een niet-geregistreerd merk waarop in het land van de eisende partij een beroep gedaan kan worden).

Onder beide regelingen dient gesteld en bewezen te worden dat de domeinnaamhouder geen recht of rechtmatig belang heeft bij de domeinnaam. Op grond van de nieuwe geschillenregeling moet aangetoond worden dat de domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of te kwader trouw wordt gebruikt. Onder de UDRP moet aangetoond worden dat zowel de registratie als het gebruik te kwader trouw heeft plaatsgevonden.

Voordelen en nadelen van de nieuwe regeling

De nieuwe geschillenregeling biedt ten opzichte van de UDRP dus een ruimere grondslag voor het indienen van een vordering en de bewijslast ten aanzien van het vereiste van kwade trouw lijkt lichter te zijn. Niettemin verschaft de nieuwe regeling minder zekerheid aan de eiser die meent recht te hebben op de domeinnaam. Een gang naar de rechter zal sneller voor de hand liggen. Dat is jammer omdat daarmee een praktisch en belangrijk wapen uit de handen van de eiser geslagen wordt.

Voordeel is wel dat nu alle .nl-domeinnamen nu ineens onder de geschillenregeling zijn gebracht. Dat kon onder de oude regeling nog wel eens fout gaan (zie een  recent voorbeeld op domjur.nl  waarin de arbiter zich onbevoegd verklaarde).

Al met al blijft er zeker een plaats voor de gewone rechter, mede omdat de grondslagen voor optreden bijv. in kort geding nu eenmaal ruimer zijn dan in de geschillenregeling. Bovendien is de uitspraak van de rechter bindend en afdwingbaar.

publicatiedatum: woensdag 23 april 2008

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close