Organisaties bereiden zich in workshop voor op nieuwe privacyregelgeving

Op 3 maart 2016 organiseerde Louwers IP|Technology Advocaten in Den Haag een workshop over de komende Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). Gastspreker was Chris Erents, privacy jurist bij KPMG.

De AVG gaat op termijn de Wet bescherming persoonsgegevens vervangen. Bedrijven, overheden en andere organisaties moeten zich voorbereiden op de gevolgen van de AVG.

Het eerste deel van de workshop werd verzorgd door Huub de Jong en Tom de Wit van Louwers IP|Technology Advocaten met een introductie over de achtergrond en inhoud van de AVG.

Aan de hand van een zestal thema’s werd gesproken over de gevolgen van de AVG voor de praktijk.

Gesignaleerd werd dat de AVG voor meer organisaties van belang gaat worden dan de Wbp en substantieel meer risico’s met zich meebrengt door het brede aansprakelijkheidsregime en forse boetes.

Verder werd stil gestaan bij de gevolgen die de AVG meebrengt voor:

  • (bestaande) contracten
  • bewerkersovereenkomsten
  • interne documentatie
  • externe privacy policies
  • de ontwikkeling en inrichting van de informatiehuishouding in het algemeen.

Uiteraard werd ook stilgestaan bij de meldplicht datalekken.

Het tweede deel van de workshop werd verzorgd door Chris Erents, privacy jurist bij KPMG. Op basis van eigen ervaringen stond hij uitvoerig stil bij de vraag:

  • de wijze waarop organisaties zich kunnen voorbereiden op de AVG
  • welke keuzes daarbij gemaakt dienen te worden
  • enkele praktische aandachtspunten.

Voor relaties van ons kantoor organiseren wij de workshop nogmaals op 7 april 2016 aanstaande in Eindhoven. Gastspreker is John Thomissen, corporate privacy officer bij De Lage Landen.

publicatiedatum: dinsdag 8 maart 2016

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close