Persbericht/Press release: Neij, Kolmisoppi, Warg / BREIN

Hier kunt u de  Nederlandse versie van het persbericht d.d. 25 augustus 2009  vinden dat op 26 augustus 2009 is uitgebracht namens de drie Zweedse gedaagden die door BREIN zijn gedagvaard in verband met The Pirate Bay. Het persbericht bevat een samenvatting van de bezwaren van de gedaagden.

Here you may find the English version of the press release dated 25 August 2009 distributed on 26 August 2009 on behalf of the three Swedish defendants who were sued by BREIN in connection with The Pirate Bay. The press release contains a summary of the objections of the defendants.

publicatiedatum: donderdag 27 augustus 2009