IE-rechten vaak onbenut en onzichtbaar

Veel bedrijven en instellingen zijn zich totaal niet bewust van de rechten die zij hebben. Dat kan komen doordat het management teveel afstand heeft ten opzichte van de werkvloer waar creatie plaats vindt. Het kan de moeite waard zijn om eens in uw organisatie te snuffelen naar mogelijke rechten van intellectuele eigendom op uitvindingen en creaties. Activering op de balans kan interessant zijn met het oog op de waarde van uw organisatie en om bewuster om te gaan met die rechten.

Om meer gevoel te krijgen bij het begrip intellectuele eigendom hebben wij een en ander in vogelvlucht voor u op een rij gezet: klik hier.

publicatiedatum: dinsdag 5 augustus 2008