Social media: ook juridisch boeiend fenomeen

Samen met de bureaus 0to9, MetroDC, JunePR en Blauw Research hielden wij op 10 september 2012 in Rotterdam een seminar over verschillende aspecten social media. Het waseen zeer geslaagde bijeenkomst met boeiende visies vanuit allerlei invalshoeken.

Wij zijn ingegaan op de juridische aspecten van social media.

De slides zijn te vinden op Slideshare: http://www.slideshare.net/Louwers/social-media-jur-aspecten-10092012-14374623.

publicatiedatum: zaterdag 20 oktober 2012