Succesvol IT inkopen – 18 april 2012

Op 18 april 2012 organiseren wij samen met Flevum een’Vision Meeting’ over inkoop van IT. Deze bijeenkomst is primairbedoeld voor IT-leveranciers en IT-afnemers, zowel (semi)overheidals bedrijven.

Inkoop van IT kan beter en succesvoller voor allestakeholders. Maar hoe? In deze compacte namiddagbijeenkomst krijgtu waardevolle tips en praktische checklists over aspecten vanIT-inkoop, IT-aanbesteden en het managen van risico’s inIT-projecten.

U investeert in IT omdat dat in de toekomst voordelen biedt.Maar risico’s liggen op de loer. Vanuit verschillende invalshoekenwordt u getoond hoe u grip krijgt en houdt op die risico’s. Ditlevert u in een kort tijdsbestek belangrijke nieuwe inzichtenop.

IT-specialisten MarianneKorpershoek en Ernst-JanLouwers van Louwers IP|Technology Advocaten besprekenaan de hand van de praktijk juridische voetangels en klemmen inIT-projecten en IT-aanbestedingen.

Marianne Korpershoek en Ernst-Jan Louwers zijn oprichters enpartners van Louwers IP|Technology Advocaten. Zij zijn beiden lidvan de Vereniging voor Informaticarecht Advocaten en kunnen bogen op zeer ruime ervaring in de IT-praktijk, zowel in de(semi)overheidsector als in de private sector.

Professor Chris Verhoef bespreekt op basis van zijn analyse vanIT-projecten van de overheid de beheersing van risico’s in IT-projecten. Hij komt daarbij tot belangrijke inzichten die het risicoprofiel van zulke investeringen bloot legt.

Professor dr Chris Verhoef is hoogleraar informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en wetenschappelijk adviseur voor overheid en bedrijfsleven.

Datum / tijd

15.30 uur  Ontvangst
16:00 uur  Interactieve presentaties
18:00 uur  Borrel

Locatie

Media Plaza – Jaarbeurs
Utrecht

Inschrijven

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close