Succesvolle presentaties in Dutch Technology Week!

Louwers IP|Technology Advocaten, Tilburg Institute for Law,Technology and Society (TILT), Dutch Institute for Technology,Safety and Security (DITSS) en Brainport Centre for Technology & Law (BCTL) verzorgden een boeiende en goed bezochte bijeenkomst tijdens de Dutch Technology Week 2015.

De bijeenkomst vond plaats in De Kazerne, een innoverende plek midden in technologie- en designstad Eindhoven, waar de werelden van kunst, design, kennis en techniek samenkomen met goed eten en drinken. De ideale locatie dus voor deze bijeenkomst.

Vanuit verschillende invalshoeken werden ethische en juridische aspecten van innovatie bekeken. Vooral privacy, intellectuele eigendom en samenwerking in open innovatie kwamen aan bod.

Influencing people’s behaviour through light in publicspace

The De-escalate Lighting Project and the City Pulse Projectaim to acquire an insight into the atmosphere, sentiment and “danger level” of the nightlife street of ‘Stratumseind’; however, influencing visitors’ behavior by using an ‘intelligent’ lighting system has legal and ethical implications.

Maša Savič, PhD student bij TILT trapte af met een presentatie over haar promotieonderzoek ‘Privacy en op big-data gebaseerd toezicht in de openbare ruimte’.

Maša besprak onder meer het Living Lab project “Stratumseind2.0” waarbij wordt onderzocht of variaties in kleur en intensiteit van licht invloed kunnen uitoefenen op het uitgaanspubliek. Met name ook ging zij in op de gevolgen van surveillance voor de privacy van het individu mede in het licht van dit experiment.

De pakkende voorbeelden van Maša spraken tot de verbeelding van het publiek en brachten, met Ernst-Jan Louwers als moderator, na afloop een interessante discussie tot stand in de zaal.

Privacy as unique selling point

We need to change the perspective from privacy as a nuisanceto privacy as a competitive advantage. The challenge is to create a win-win situation in which we are able to benefit from the advantages technological advancement brings while preserving our fundamental human values.

Als tweede wierpen Colette Cuijpers van TILT en Tom de Wit van Louwers IP|Technology Advocaten nieuw licht op bescherming van persoonsgegevens met het onderwerp ‘Privacy as unique selling point’.

Na een introductie over bestaande en komende privacy regelgeving was de boodschap dat een bedrijf zich juist kan onderscheiden van concurrenten door te voldoen aan de privacyregels.

Ook werd de Law Clinic besproken. Studenten van TILT hebben in samenwerking met Louwers IP|Technology Advocaten onderzoek gedaan naar de privacyvoorwaarden van wearables. Dit heeft geleid tot een ‘white paper’.

Preserve your freedom to operate and innovate

Design your own IP strategy – Intellectual Property-rightslike patents, trademarks and copyrights can play an important role in successful innovation and collaboration. But IP is not always the answer. How can you deploy IP in your strategy and how can these rights help you to stay in control?

Intellectuele eigendom speelt een belangrijke rol in succesvolle innovatie en technologie. Maurice Schellekens van TILT en BCTL en Ernst-Jan Louwers van Louwers IP|Technology Advocaten namen dit onderdeel voor hun rekening.

Ernst-Jan gaf de zaal een inleiding in het intellectuele eigendomsrecht en handvatten voor een succesvolle IP-strategie ende beschikbare keuzes, afhankelijk van het business model.

Maurice sloot daarop aan met de vraag of het registeren en handhaven van intellectuele eigendomsrechten een goede strategie is of dat het soms beter is om een meer open innovatie-strategie te kiezen.

Slot

De gezamenlijke bijeenkomst was in alle opzichten een geslaagde opzet die tijdens de Dutch Technology Week 2016 zeker zijn vervolg zal krijgen.

www.ditss.nl

www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/tilt/

www.brainporttechlaw.nl

www.kazerne.com

DTW Afb Masa  DTW Afb CC

DTW Afb EJ 2  DTW Afb MS

DTW Afb EJ Mod  DTW Afd Borrel

publicatiedatum: dinsdag 16 juni 2015