Toets van reclame-uiting aan Reclame Code binnenkort ook vooraf

Vanaf medio 2011 kan voorafgaand advies bij de afdeling Monitoring & Compliance van de StichtingReclame Code worden ingewonnen over de toelaatbaarheid van een reclame-uiting. Het oordeel van de afdeling M&C is op zich niet bepalend voor het oordeel van de rechter of de Reclame CodeCommissie maar is natuurlijk wel een belangrijke vingerwijziging, bijv. ofeen bepaalde uiting misleidend is.

Hieronder de tekst van deStichting Reclame Code:

Naast compliance Advies ook Pre-copy advies (per medio2011) 
Wanneer er wordt geoordeeld dat een reclame-uiting instrijd met de Nederlandse Reclame Code (NRC) is, neemt de afdelingMonitoring & Compliance contact op met de adverteerder.Besproken wordt op welke wijze de adverteerder gevolg geeft aan deuitspraak. Veelal wordt besproken of de reclame-uiting (nog) kanworden aangepast. Bij aanpassing kan een adverteerder complianceadvies inwinnen. Dit betekent dat de adverteerder zijnwijzigingen/aanpassingen voorlegt aan de afdeling Monitoring &Compliance. De afdeling beoordeelt aan de hand van de uitspraak ofde aanpassingen/wijzigingen toereikend zijn

In het kader van ‘beter voorkomen dan genezen’ hebben de afgelopenjaren veel adverteerders aangegeven óók advies te willen inwinnenwanneer de reclame-uiting zich nog in de conceptfase bevindt

Daarom kan per medio 2011 ook pre-copy advies worden ingewonnen.Een adverteerder/reclamebureau kan in een zo vroeg mogelijk stadiumcontact opnemen met Monitoring & Compliance om te bespreken ofeen bepaald concept en de uitwerking daarvan mogelijk strijd met deNRC oplevert. Het advies zal vooral praktisch zijn en met name derisico’s aangeven. Aan het verlenen van pre-copy advies zijn kostenverbonden.

Meer nieuws volgt in juni op dewebsite van de Stichting Reclame Code: www.reclamecode.nl.

Uiteraard kunt u uwreclame-uitingen of het oordeel of advies van de afdelingM&C aan ons ter beoordeling voorleggen.

publicatiedatum: donderdag 14 april 2011

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close