Blog

Inbreuk bedrijfsgeheimen – Concurreren met oud-werkgever

Een ex-werknemer die een concurrerende onderneming start, dat kan even schrikken zijn. Het uitgangspunt is dat dit mag, maar er zijn grenzen. Deze grenzen beschrijven we in dit artikel.

Wat mag wel?

Een werknemer kan besluiten voor zichzelf te beginnen. Het ligt dan in de lijn der verwachtingen dat hij actief wordt in hetzelfde veld als zijn voormalig werkgever. Dit mag in beginsel. Een werknemer is vrij om voor zichzelf te beginnen en zijn voormalig werkgever te beconcurreren.[1]

Wat mag niet?

Wat een ex-werknemer niet mag doen is het verstrekken van bedrijfsgeheime informatie van zijn ex-werkgever aan derden, bijvoorbeeld toekomstig compagnons, in het kader van de oprichting van een concurrerende onderneming.[2] Ook is het niet toegestaan om al tijdens het dienstverband vergaande voorbereidingen te treffen voor het oprichten van een concurrerende onderneming.[3]

Vergaande voorbereiding

In de genoemde zaak[4] maakte een werknemer plannen om zijn werkgever te beconcurreren, voor deze plannen maakte hij o.a. gebruik van de volgende gegevens van de werkgever:

  • gedetailleerde financiële gegevens;
  • arbeidsvoorwaarden van werknemers;
  • klantgegevens en handelsgebieden en markten waarin zij actief zijn;
  • gegevens van leveranciers en gebruikte agenten;
  • overzicht van activa;
  • kosten en break-even overzichten;
  • templates van overeenkomsten en andere standaarden.

Ronselen personeel

Een ander voorbeeld van vergaande voorbereidingen is het ronselen van personeel bij de (toekomstig) ex-werkgever, nog voordat het dienstverband is afgelopen.[5] Overigens betekent dit niet dat een werknemer nog geen plannen mag maken voor na zijn vertrek. Het enkele opstellen van een bedrijfsplan is in beginsel niet onrechtmatig.[6]

Gebruik vertrouwelijke informatie ex-werkgever

Het gebruik van vertrouwelijke informatie door een oud-werknemer zorgt in de rechtspraak voor veel discussie. Per branche kan namelijk verschillen welke informatie vertrouwelijk is en of het gebruik daarvan onrechtmatig is.[7] Daarnaast is een geheimhoudingsbeding ook niet alleszeggend: de oud-werkgever kan niet verlangen dat de oud-werknemer zijn hoofd leegmaakt van vakkennis die hij juist nodig heeft voor zijn nieuwe bedrijf.[8]

Meer informatie over bedrijfsgeheimen

Voor meer informatie over wat bedrijfsgeheimen zijn, wanneer er inbreuk op wordt gemaakt en welke stappen u kan ondernemen, kan u dit uitgebreide artikel lezen.

Neem vrijblijvend contact op

Louwers IP&Tech Advocaten heeft de afgelopen jaren veel bedrijven en oud-medewerkers bijgestaan in procedures over over bedrijfsgeheimen. Heeft u vragen over bedrijfsgeheimen of denkt u dat iemand inbreuk maakt op uw bedrijfsgeheimen? Neem dan vrijblijvend contact op met Frank Rutgers.


[1] HR 9 december 1955, NJ 1956/157, herhaald in onder meer Rb. Leeuwarden 10 oktober 2012, ECLI:NL:RBLEE:2012:BX9971.

[2] Rb. Utrecht 16 mei 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BW7088.

[3] Rb. Noord-Holland 3 november 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:9816.

[4] Idem

[5] Hof Arnhem 17 juli 2007, JAR 2007/194.

[6] Hof Arnhem 18 december 2012, ECLI:NL:GHARN:2012:BY8255.

[7] Verhoeven & Sturm, ArbeidsRecht 2014/67.

[8] Rb. Gelderland 29 juli 2010, ECLI:NL:RBARN:2010:BN5631.

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

/LEES MEER

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.

/LEES MEER

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.