Crompouce® – geldig merk en model?

De tompouce in de vorm van een croissant houdt de gemoederen nogal bezig, ook in het wereldje van IE-juristen.

Merkrecht

Voor de zoete croissantjes à la tompouce is een originele naam bedacht: “Crompouce”. Die naam is al in 2020 gedeponeerd als merk voor de Benelux. Dat is een slimme zet. Het is uiteraard een combinatie van de woorden croissant en tompouce, maar op zich kan de aanduiding prima als merk fungeren. Of het merkrecht om andere redenen kan worden aangetast, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Een van de vragen is of het merk CROMPOUCE intussen al verworden is tot soortnaam (“verwatering”). Is dat het geval dan kun je het merk niet meer handhaven ten opzichte van anderen die het ook gebruiken zonder toestemming.

Om verwatering te voorkomen moet de merkhouder goed wakker blijven. Maar verwatering is niet zo snel sprake. Daarvoor is vereist dat de “verwatering” is veroorzaakt door toedoen of nalaten van de merkhouder zelf. Zo moet de merkhouder tijdig en voldoende actief optreden tegen inbreuk. En om verwatering (en verval) van het merk te voorkomen moet de houder bovendien zeker ook zelf het merk niet als soortnaam gebruiken.

Ook het gebruik in andere vorm, zoals werkwoord of meervoud, kan gevaarlijk zijn voor het voortbestaan van een merk. Zo is in het Internet Archive te zien dat de merkhouder Bammetje Bakery voorheen op de website ook het meervoud “Crompoucen” gebruikte. Daar stond dan wel een ® bij, maar eigenlijk klopt dat niet helemaal want CROMPOUCE is gedeponeerd en niet CROMPOUCEN. Dat is ook niet geheel onbelangrijk want je moet je merk gebruiken zoals geregistreerd.

Gebruik van een hoofdletter en toevoeging van het ®-teken aan het woord Crompouce kan helpen om duidelijk te communiceren dat het gaat om een geregistreerd merk en geen soortnaam.

Dat lijken deze bakkers goed te doen: op de website staat duidelijk dat het merk is beschermd. En blijkbaar gebruiken ze al heel lang het ®-teken erbij.

Maar of dat voldoende is, valt niettemin toch te bezien. Zoals altijd hangt de beoordeling af van de specifieke omstandigheden. Voer voor juristen dus…

Modelrecht

De Crompouce is overigens ook geregistreerd als model, zoals hierboven afgebeeld. Of die registratie houdbaar is, valt sterk te betwijfelen.

Voor een geldig modelrecht moet het model nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Nieuwheid betekent dat het model nog niet bekend mag zijn op de datum van aanvraag. En eigen karakter betekent dat de algemene indruk die het model wekt bij de geïnformeerde gebruiker, moet verschillen van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door eerdere modellen.

Dat zal een zware dobber worden. De manier waarop deze registratie is gedaan, draagt overigens ook niet bij aan de kracht en houdbaarheid. Uit het depot blijkt eigenlijk niet zo goed waar het nieuwe en het eigen karakter nu eigenlijk in schuilt. Het is verstandig om voor modeldepots (en trouwens ook merkdepots) een BMM-merkengemachtigde in te schakelen.

Meer weten over intellectuele eigendom en de mogelijkheden om op te treden tegen inbreuk?

Neem eens een kijkje op onze pagina over de verschillende soorten IE.

Bellen of mailen kan natuurlijk ook altijd: zie onze contactpagina.