Wie is rechthebbende op het databankenrecht?

Het databankenrecht komt toe aan de producent van de databank. De producent is degene die het risico draagt van de voor de databank te maken investeringen. In veel gevallen zal dit degene zijn die de betalingen doet voor de investeringen in de databank. Ook co-producentschap is mogelijk.