Waarom bestaat het databankenrecht?

Geen auteursrechtelijke bescherming mogelijk

Verzamelingen van feitelijke gegevens kunnen dikwijls niet door het auteursrecht beschermd worden omdat zij niet aan het oorspronkelijkheidsvereiste voldoen. Maar databanken ontlenen hun waarde meestal niet aan de keuze of rangschikking van de inhoud, maar aan de volledigheid daarvan.

Voor de opkomst van de computer en het internet gaf dit nog weinig problemen omdat het simpelweg niet zo gemakkelijk was voor jan en alleman om grote hoeveelheden informatie te kopiëren. Maar sinds de digitalisering van onze samenleving is daar verandering in gekomen.

Prestatiebescherming en investeringen

De wetgever vreesde dat het gebrek aan bescherming van databanken een gevaar voor de ontwikkeling van de informatiemaatschappij zou zijn. Waarom zou iemand immers veel geld, tijd en moeite investeren in de ontwikkeling van een databank als een ander de inhoud daarvan vervolgens eenvoudig kan kopiëren?

De inspanningen van databankproducenten moesten beschermd kunnen worden aangezien deze vaak aanzienlijke investeringen vergen. Dit leidde uiteindelijk tot de Europese databankenrichtlijn in 1996 die in de Nederlandse wet is ingebed.