Databankrecht: wat is het?

Het databankrecht geeft de producent exclusieve rechten tot:

Daarnaast is het op grond van de databankenwet onrechtmatig om bewust doeltreffende technische voorzieningen te omzeilen.

Opvragen

Opvragen betekent het permanent of tijdelijk overbrengen van de inhoud van een databank of een deel daarvan op een andere drager, ongeacht op welke wijze of in welke vorm. Hierbij kan worden gedacht aan het overschrijven of kopiëren van telefoonboeken of encyclopedieën of het browsen in of downloaden van bestanden uit een online databank.

Praktijk

In de praktijk is het voor databankproducenten niet altijd makkelijk om aan te tonen dat iemand anders de inhoud van zijn/haar databank heeft opgevraagd. Het kan namelijk ook zo zijn dat deze derde gebruik heeft gemaakt van exact dezelfde bron als de producent van de databank, waardoor een identieke databank is ontstaan.