Diensten

U kunt specifiek bij ons terecht voor juridische bijstand en advies op het gebied van intellectueel eigendomsrecht, waaronder reclamerecht, IT, e-commerce, internet, privacyrecht en commerciële contracten. Dit omvat advies, het opstellen, beoordelen en/of onderhandelen van contracten op deze gebieden en het verdedigen van uw belangen bij geschillen.

Procederen

Als gespecialiseerde advocaten profiteert u van onze jarenlange ervaring. We slijpen onze messen en staan klaar in gevechtstenue als dat nodig is. Met onze kennis en ervaring kunnen we snel, scherp, to the point en vakkundig adviseren en procederen.

In een procedure geven we duidelijk onze mening over uw kansen en risico’s. We proberen altijd de best mogelijke oplossing voor u te bereiken.

Adviseren

We beantwoorden al uw vragen in heldere taal met duidelijke conclusies en aanbevelingen over de richting die we adviseren.

Daarnaast hebben we ervaring met het uitvoeren van een IP of IT due diligence (verkoper of koper). We treden ook op als bindend adviseur of arbiter in onze expertisegebieden.

Contracteren

Als gespecialiseerde advocaten weten we wat aandacht nodig heeft en vooral wat goed geregeld moet worden. De kennis en ervaring uit procedures gebruiken we bij het onderhandelen en opstellen van goede contracten om een ongunstige positie bij latere geschillen te voorkomen.

Ontzorgen

Wij hebben cruciale kennis en ervaring in het managen van contracten, licenties, intellectuele eigendomsrechten en digitale assets. Dit stelt u in staat om je governance en compliance te regelen.

Nationaal en internationaal

Wij werken voor Nederlandse en voor buitenlandse bedrijven en organisaties. Door ons informele netwerk van gespecialiseerde advocaten in andere landen en andere rechtsgebieden kunnen wij ook voorzien passend advies en begeleiding op andere rechtsgebieden of in andere landen.