Adviseren

Waarschijnlijk denkt u vooral aan een advocaat bij procedures. Maar minstens even belangrijk is het bepalen en borgen van uw juridische positie, het voorkomen van juridische procedures en escalatie. Daarbij is onze diepgaande kennis en ruime ervaring van grote toegevoegde waarde.

Met heldere conclusies en concrete aanbevelingen adviseren wij u over de te kiezen stappen of route.

Nationaal en internationaal

Wij werken voor Nederlandse en voor buitenlandse bedrijven en organisaties. Door ons uitgebreide informele netwerk op hoog juridisch niveau kunnen wij ook voorzien in passend advies op andere rechtsgebieden of in andere landen.