Disclaimer

Deze website bevat slechts algemene informatie en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. Hoewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, is Louwers Advocaten B.V. nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op deze website. Door de kennisneming van de inhoud van deze website, aanmelding voor nieuwsbrieven of het verzenden van informatieverzoeken ontstaat geen relatie van enigerlei aard tussen Louwers Advocaten B.V. en de ontvanger van de informatie. Men dient nimmer af te gaan op de informatie op deze website en dient te allen tijde specifiek juridisch advies in te winnen.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Louwers Advocaten B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van die andere websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of verdere links op die andere websites.

Verzending van webformulieren of andere berichten aan Louwers Advocaten B.V. geschiedt zonder beveiliging en geheel voor risico van de verzender.

Intellectuele eigendomsrechten
Deze website bevat informatie, gegevens, software, fotos, grafische voorstellingen en andere materialen die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht zijn beschermd. Gebruik van dergelijke informatie zonder onze uitdrukkelijke toestemming is niet toegestaan. Het logo en de naam van Louwers Advocaten B.V. zijn ingeschreven als woord- c.q. beeldmerk.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, waaronder de programmatuur, teksten, foto’s, beelden en/of geluiden berusten bij ons en/of bij degene van wie wij een licentie verkregen hebben.

Algemene voorwaarden

Voor het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze dienstverlening. U kunt deze voorwaarden hier vinden.

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close