Expertise

Deskundig, gespecialiseerd en ervaren

Als nichekantoor concentreert Louwers IP|Technology Advocaten zich op vier rechtsgebieden die nauw met elkaar verbonden zijn. Binnen het kantoor hebben de juristen hun eigen speerpunten waarin zij nog diepgaander gespecialiseerd zijn. Door die verder gaande specialisatie en jarenlange ervaring kan ons team topkwaliteit bieden.

Intellectueel eigendom & innovatie

Wat te doen als uw merk wordt gebruikt door uw concurrent? Hoe op te treden als een ander uw uitvinding of werkwijze toepast zonder uw toestemming? Welke intellectueel eigendomsrechten hebt u eigenlijk? En hebt u het wel slim georganiseerd? Wat gebeurt er met uw rechten als uw onderneming failliet gaat?

Intellectuele eigendom bepaalt in belangrijke mate de waarde van een onderneming. Uw merk belichaamt bijvoorbeeld uw goodwill en uw octrooi of auteursrechten kunnen van levensbelang zijn voor uw business. Louwers IP|Technology Advocaten beschikt over brede kennis en ervaring ten aanzien van alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht en de exploitatie van die rechten.

Bewustzijn van de rechten van intellectuele eigendom en de grenzen van het gebruik van IP-rechten van anderen zijn van groot belang.

Meer over Intellectuele Eigendom & innovatie.

Media- en reclamerecht

Media- en reclamerecht heeft veel raakvlakken met het intellectueel eigendomsrecht. Daarom scharen wij dit rechtsgebied onder dat specialisatiegebied.

Wie heeft de rechten op een huisstijl en allerlei uitingen? Mag je een foto onbeperkt gebruiken (bijv. ook voor billboards of internet)? Kunt u zomaar van uw bureau af en mag u reclamemateriaal dan blijven gebruiken? En prijzen van uw producten vergelijken met die van uw concurrent: mag dat zo maar en waar liggen de grenzen? Wanneer is een publicatie onrechtmatig en wat kunt u dan doen?

Meer over reclamerecht.

Privacy & security

Vroeg of laat krijgt u te maken met vragen over hoe om te gaan met persoonsgegevens ofwel privacy. Privacy staat in het middelpunt van de belangstelling en de regels worden steeds strenger.

Wat zijn persoonsgegevens? Hoe lang mag je ze bewaren? Hoe ver moet je gaan met de beveiliging van persoonsgegevens? Mogen gegevensbestanden met persoonsgegevens verkocht worden? Mag je persoonsgegevens zomaar naar groepsmaatschappijen in andere landen sturen, bijv. in verband met outsourcing? En wat mag je doen met persoonsgegevens bij faillissement en doorstart?

Dit is maar een handvol vragen over de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wij kunnen u de zorgen uit handen nemen door goede policies op te stellen, reglementen te verifiëren, aanmelding van uw verwerkingen en advies en begeleiding bij klachten over privacyschendingen.

Meer over privacy.

IT & IT-outsourcing

Als leverancier profiteert u van veel kennis en ervaring bij het inschrijven op aanbestedingen, het signaleren van risico’s en het voorkomen van geschillen.

Zo nodig treden wij voor u op in geschillen.

Meer over informaticarecht (IT-recht)

Zowel voor aanbestedende diensten als voor leveranciers is de aanbesteding van een IT-project een traject met veel valkuilen.

IT-projecten bij de overheid mislukken nogal eens, ook om zuiver juridische redenen. In de meeste gevallen zijn daarbij de beginselen van het aanbestedingsrecht in het geding: transparantie, non-discriminatie/gelijkheid, objectiviteit en proportionaliteit.

Door het begeleiden van projecten van de rijksoverheid, lagere overheden en andere aanbestedende diensten beschikken wij niet alleen over relevante kennis maar ook over brede ervaring met IT-aanbestedingsrecht. Omdat wij zowel aanbestedende diensten als leveranciers hebben begeleid, kennen wij het spel van haver tot gort.

Als aanbestedende dienst vindt u in ons een door de wol geverfde sparring partner om de aanbesteding te begeleiden, te voldoen aan de formele eisen en geschillen te voorkomen.

Meer over IT-aanbestedingsrecht.

Telecomrecht

Sinds de liberalisering van de telecommunicatiemarkt is de concurrentie allengs heviger geworden. De wet- en regelgeving op het gebied van telecommunicatie is aangescherpt. De wet bevat nu – behalve regels over de netwerken en operators – bovendien ook voorschriften ten aanzien van spam.

De technologie roept verder vragen op zoals de vraag of een netwerkprovider (bijv. glasvezel) andere dienstverleners en aanbieders mag weigeren op haar netwerk.

De markt mag dan geliberaliseerd zijn, het woud van wet- en regelgeving is sinds de liberalisering alleen maar gegroeid.

Meer over telecom.

Internet & ecommerce

Veel ervaring en kennis bestaat op het gebied van ecommerce/internetrecht en de juridische aspecten van de online wereld, zowel B2B, B2C, C2C en egovernment en ehealth. Ontwikkelingen zoals het eenvoudig delen van content en de juridische consequenties daarvan houden de gemoederen bezig. Denk daarbij bijv. aan online muziek, ebooks, open hardware en 3D printing.

Online retail neemt de overhand in vergelijking met de traditionele retailwereld van ‘bricks & morter’. Grondige kennis en ervaring is aanwezig ten aanzien van het faciliteren van webshops, online portals en exchanges, sharing platforms e.d. Dat varieert van professionele B2B-exchanges voor bijv. chemicaliën, groenten & fruit tot sharing platforms voor 3D printing of additive manufacturing.

Meer over Internetrecht & e-commerce.

Commerciële contracten

Daarnaast kunt u vertrouwen op expertise en ervaring , zoals agentuur- en distributiecontracten, licenties, consortium agreements, gezamenlijke R&D-overeenkomsten en geschillen daarover. Deze onderwerpen zijn doorgaans nauw verweven met de door ons bestreken rechtsgebieden.

Meer over commerciële contracten.

Rechtgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich geregistreerd op de volgende hoofd- en subrechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

  • Ernst-Jan Louwers staat geregistreerd op Intellectueel Eigendomsrecht en Informatierecht met subcategorieën IT-recht en Mediarecht.
  • Annemarie Bolscher staat geregistreerd op Verbintenissenrecht en Burgerlijk procesrecht met subcategorie Litigation.
  • Eva van Groezen staat geregistreerd op Intellectueel Eigendomsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.<br> Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close