Expertise

Deskundig, gespecialiseerd en ervaren

Als nichekantoor concentreert Louwers IP|Technology Advocaten zich op vier rechtsgebieden die nauw met elkaar verbonden zijn. Binnen het kantoor hebben de juristen hun eigen speerpunten waarin zij nog diepgaander gespecialiseerd zijn. Door die verder gaande specialisatie en jarenlange ervaring biedt ons team topkwaliteit.

Het kantoor is gevestigd in het fraaie Innovation Powerhouse op het voormalige Philips-terrein Strijp-T in het hart van de design- en innovatieregio Brainport Eindhoven.

Lawyers of Change

Louwers IP|Technology Advocaten betitelt zich als “Lawyers of Change”. Dat predicaat past als een handschoen op de uitdagingen waarmee onze cliënten zich geconfronteerd zien: verandering. Dat kan zich uiten op veel uiteenlopende vlakken: innovatie, technologische ontwikkelingen, digitalisering, commercieel, geografische en geopolitieke markten, geopolitieke ontwikkelingen, marketing, afzetgebieden en marktsegmenten, internationalisering etc.

Intellectueel eigendom & innovatie

Wat te doen als uw merk wordt gebruikt door uw concurrent? Hoe op te treden als een ander uw uitvinding of werkwijze toepast zonder uw toestemming? Wat moet u doen om uw positie optimaal te beschermen? Welke intellectueel eigendomsrechten hebt u eigenlijk? En hebt u het wel slim georganiseerd? Wat gebeurt er met uw rechten als uw onderneming failliet gaat?

Intellectuele eigendom kan in belangrijke mate de waarde van een onderneming bepalen. Uw merk belichaamt bijvoorbeeld uw goodwill en uw octrooi of auteursrechten kunnen van levensbelang zijn voor uw business.

Een en ander geldt ook voor meer specifieke rechten zoals bijvoorbeeld het kwekersrecht. Met kwekersrechten beschermt u effectief uw inspanningen om de ontwikkeling van een nieuw ras terug te verdienen. Als een van de weinige advocatenkantoren in Nederland heeft Louwers op het gebied van kwekersrecht ruime expertise, ervaring en branchekennis.

Bewustzijn van de rechten van intellectuele eigendom en de grenzen van het gebruik van IP-rechten van anderen zijn dan ook van groot belang. Louwers IP|Technology Advocaten beschikt over brede kennis en ervaring ten aanzien van alle aspecten van intellectueel eigendomsrecht en de exploitatie van die rechten.

Innovatie gaat hand in hand met intellectuele eigendom. Graag helpen wij u om de optimale strategie uit te stippelen of bij te sturen aan de hand van uw business case en commerciële keuzen en doelstellingen.

Meer over Intellectuele Eigendom & innovatie.

Media- en reclamerecht

Media- en reclamerecht heeft veel raakvlakken met het intellectueel eigendomsrecht. Daarom scharen wij dit rechtsgebied onder dat specialisatiegebied.

Wie heeft de rechten op een huisstijl en allerlei uitingen? Mag je een foto onbeperkt gebruiken (bijv. ook voor billboards of internet)? Kunt u zomaar van uw bureau af en mag u reclamemateriaal dan blijven gebruiken? En prijzen van uw producten vergelijken met die van uw concurrent: mag dat zo maar en waar liggen de grenzen? Wanneer is een publicatie onrechtmatig en wat kunt u dan doen?

Meer over reclamerecht.

Privacy & security

Vroeg of laat krijgt u te maken met vragen over hoe om te gaan met persoonsgegevens oftewel privacy. Privacy staat in het middelpunt van de belangstelling en de regels worden steeds strenger, bijv. in het kader van Artificial Intelligence.

Wat zijn persoonsgegevens? Hoe lang mag je ze bewaren? Hoe ver moet je gaan met de beveiliging van persoonsgegevens? Mogen gegevensbestanden met persoonsgegevens verkocht worden? Mag je persoonsgegevens zomaar naar groepsmaatschappijen in andere landen sturen, bijv. in verband met outsourcing? En wat mag je doen met persoonsgegevens bij faillissement en doorstart?

Dit is maar een handjevol vragen waarbij de AVG om de hoek komt kijken.

Wij kunnen u de zorgen uit handen nemen door goede policies op te stellen, reglementen te verifiëren, aanmelding van uw verwerkingen en advies en begeleiding bij klachten over privacyschendingen.

Meer over privacy.

IT & IT-outsourcing

Vanaf het allereerste begin van een IT-project – en zelfs daarvoor al bij de uitvraag (bijv. RFI of RFP) – is het van belang om ook uw juridische positie goed te borgen. Dat geldt zowel voor de leverancier als voor de afnemer. Dat geldt evenzeer voor cloudsourcing of eenvoudige licentiëring van software al dan niet in de cloud.

In bestaande trajecten kunnen wij u helpen bij het signaleren van risico’s en het voorkomen van geschillen. En zo nodig treden wij natuurlijk als advocaat voor u op in geschillen.

Op basis van jarenlange ervaring beschikt Louwers over relevante en diepgaande expertise op het gebied van IT en data. De advocaten van het kantoor begrijpen het jargon van de IT-branche en kunnen daardoor de technische, operationele en commerciële uitgangspunten en doelstellingen vertalen naar juridisch passende contracten. Deze ervaring en kennis komt uiteraard ook goed van pas als er onverhoopt een geschillen ontstaat in verband met een IT-project of bijvoorbeeld over illegaal gebruik van software, inbreuk op softwarerechten of tussen samenwerkingspartners over de rechten. Ook waarborgen van continuïteit en het voorkomen van een vendor lock-in zijin issues die nogal eens aandacht vereisen en meer aandacht verdienen.

Meer over informaticarecht (IT-recht)

Ook voor begeleiding bij IT-aanbestedingen kunt u bij ons terecht. Zowel voor aanbestedende diensten als voor leveranciers is de aanbesteding van een IT-project een traject met veel mogelijke valkuilen.

IT-projecten bij de overheid mislukken nogal eens, ook om zuiver juridische redenen. In de meeste gevallen zijn daarbij de beginselen van het aanbestedingsrecht in het geding: transparantie, non-discriminatie/gelijkheid, objectiviteit en proportionaliteit.

Door het begeleiden van projecten van de rijksoverheid, lagere overheden en andere aanbestedende diensten beschikken wij niet alleen over relevante kennis maar ook over brede ervaring met IT-aanbestedingsrecht. Omdat wij zowel aanbestedende diensten als leveranciers hebben begeleid, kennen wij het spel.

Als aanbestedende dienst vindt u in ons een sparring partner om uw aanbesteding te begeleiden, te voldoen aan de formele eisen en geschillen te voorkomen.

Meer over IT-aanbestedingsrecht.

Internet & e-commerce

Veel ervaring en kennis bestaat op het gebied van e-commerce/internetrecht en de juridische aspecten van de online wereld, zowel B2B, B2C, C2C en e-government en e-health. Ontwikkelingen zoals het eenvoudig delen van content en de juridische consequenties daarvan houden de gemoederen bezig. Denk daarbij bijv. aan online muziek, e-books, open hardware en 3D printing.

Online retail is niet meer weg te denken in vergelijking met de traditionele retailwereld van ‘bricks & morter’.

Grondige kennis en ervaring is aanwezig ten aanzien van het faciliteren van webshops, online portals en exchanges, sharing platforms e.d. Dat varieert van professionele B2B-exchanges voor bijv. chemicaliën, groenten & fruit tot sharing platforms voor 3D printing of additive manufacturing. En natuurlijk ook de juridische inrichting van webshops in retail.

Meer over Internetrecht & e-commerce.

Commerciële contracten

Daarnaast kunt u vertrouwen op expertise en ervaring, zoals agentuur- en distributiecontracten, licenties, franchising, consortium agreements, gezamenlijke R&D-overeenkomsten en geschillen daarover. Deze onderwerpen zijn doorgaans nauw verweven met de door ons bestreken expertisegebieden.

Meer over commerciële contracten.

Rechtsgebiedenregister

De hierna genoemde advocaten hebben zich geregistreerd op de volgende hoofd- en subrechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten:

  • Ernst-Jan Louwers staat geregistreerd op Intellectueel Eigendomsrecht en Informatierecht met subcategorieën IT-recht en Mediarecht.
  • Eva van Groezen staat geregistreerd op Intellectueel Eigendomsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.