Blog

Frank Rutgers in Eindhovens Dagblad over intellectuele eigendom van studenten

In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 7 januari 2020 kwam Frank Rutgers aan het woord over de verhouding tussen studenten en de Technische Universiteit Eindhoven. Dit naar aanleiding van een interview dat Frank gaf aan de NOS over dit onderwerp. Iedere student moet bij inschrijving voor een studie bij de TU Eindhoven ten […]

In een artikel in het Eindhovens Dagblad van 7 januari 2020 kwam Frank Rutgers aan het woord over de verhouding tussen studenten en de Technische Universiteit Eindhoven. Dit naar aanleiding van een interview dat Frank gaf aan de NOS over dit onderwerp.

Iedere student moet bij inschrijving voor een studie bij de TU Eindhoven ten behoeve van de universiteit standaard afstand doen van zijn of haar eventuele intellectuele eigendomsrechten die ze mogelijk in hun studie gaan genereren. Dat leidt in de praktijk nogal eens tot onaangename situaties bij studenten die een uitvinding doen en hiermee een eigen bedrijf willen opzetten. Dit systeem van verplichte afstand of overdracht is aan herziening toe.

Dit probleem speelt niet alleen bij de TU Eindhoven maar even goed bijvoorbeeld bij andere universiteiten zoals de TU Delft, zo weten wij uit concrete zaken.

Over dit heikele onderwerp zijn afgelopen jaar Kamervragen gesteld, waarvoor Frank Rutgers samen met Tom Selten en Matthijs Bulsink input aanleverden.

Exploitatie van rechten

Als een uitvloeisel van het ‘vinkje’ blijven universiteiten vaak lang op de interessante en lucratieve intellectuele eigendomsrechten ‘zitten’. Meestal hebben we het dan over octrooi maar ook bijv. modelrechten of auteursrechten (denk aan software of vormgeving) kunnen aan de orde zijn. Ook dat zou eens onder de loep genomen moeten worden.

Niet altijd onredelijk

In sommige gevallen is het overigens wel redelijk (en zelfs onvermijdelijk) dat de rechten op eventuele uitvindingen of creaties niet bij de student of PhD liggen. Denk daarbij vooral aan opdrachten voor marktpartijen zoals ASML, Philips of NXP. Maar ook dan mag transparantie worden verlangd en moeten duidelijke en redelijke afspraken worden gemaakt.

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

/LEES MEER

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.

/LEES MEER

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.