Blog

Geen klankmerk voor geluid, stilte en gebruis bij openen van drankblikje

Een klank kan net als een woord, afbeelding, kleur of vorm worden geregistreerd als merk. Onlangs heeft het Gerecht van de EU zich voor het eerst uitgesproken over de aanvraag van een klankmerk via een audiobestand bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO). De aangevraagde klank in de recente uitspraak doet […]

Een klank kan net als een woord, afbeelding, kleur of vorm worden geregistreerd als merk. Onlangs heeft het Gerecht van de EU zich voor het eerst uitgesproken over de aanvraag van een klankmerk via een audiobestand bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

De aangevraagde klank in de recente uitspraak doet denken aan het geluid dat ontstaat bij het openen van een drankblikje, gevolgd door een stilte van ongeveer één seconde en gebruis van ongeveer negen seconden.

Het EUIPO heeft de aanvraag afgewezen. Op zichzelf kan een klankmerk geregistreerd worden met een audiobestand of in muziekschrift. Maar een klankmerk moet net als ieder ander merk wel onderscheidend vermogen hebben. Oftewel, het moet de commerciële herkomst van de onder het merk aangeboden waren of diensten kunnen aanduiden. In deze zaak is de aangevraagde klank volgens het EUIPO echter inherent aan het gebruik van de betrokken waren (te weten verschillende dranken en metalen containers).

Het Gerecht van de EU sluit zich bij het oordeel van het EUIPO aan en merkt daarbij op dat het geluid zal worden beschouwd als een louter technisch en functioneel element. De opening van een blikje of fles is namelijk “onlosmakelijk verbonden met een bepaalde technische oplossing voor het hanteren van dranken met het oog op consumptie ervan”. De nuances voor wat betreft de duur van de stilte en de duur van het gebruis maken niet dat er toch sprake is van onderscheidend vermogen. De combinatie van de klankelementen en het stilte-element van het geluid stemt namelijk overeen met de voorzienbare en gebruikelijke elementen op de drankenmarkt. Volgens het Gerecht zal het relevante publiek het bruisende geluid van bubbels bovendien “onmiddellijk opvatten als een verwijzing naar dranken”.

Het Gerecht geeft verder meer algemeen nog mee dat het onderscheidend vermogen van een klankmerk niet kan worden beoordeeld door analoge toepassing van de specifieke criteria uit de rechtspraak voor driedimensionale merken (waarbij uiterlijk of vorm van de waren meespelen).

Kortom, een klank moet identificatievermogen bezitten om als merk te kunnen worden ingeschreven, in die zin dat het kan worden herkend als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het geluid in deze zaak dat doet denken aan het openen van een drankblikje, heeft dat identificatievermogen niet.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact op met Eva van Groezen of Ernst-Jan Louwers.

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

/LEES MEER

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.

/LEES MEER

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.