Is overdracht van een handelsnaam mogelijk?

Strikt genomen kan een handelsnaam volgens de Handelsnaamwet uitsluitend tezamen worden overgedragen in verbinding met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. De handelsnaam kan dus in elk geval in verbinding met de gehele onderneming worden overgedragen.

Praktijk

In de rechtspraak is bepaald dat aan het vereiste van verbinding ook is voldaan als de vermogensbestanddelen van de onderneming worden overdragen waarop de goodwill van de onderneming is gebaseerd. De handelsnaam kan dus ook worden overgedragen met een gedeelte van de onderneming. Bovendien heeft het gerechtshof Den Haag in 2010 bepaald dat een handelsnaam ook geheel los van de onderneming kan worden overgedragen wanneer sprake is van een faillissement. Het is niet duidelijk of deze vrije overdracht ook in andere situaties is toegestaan.

In de praktijk kan ook een licentie op de handelsnaam worden verstrekt. Een onderneming staat dan toe dat een ander de naam gebruikt in ruil voor een vergoeding. De handelsnaam wordt dan niet overgedragen. Zo kan het dus ook voorkomen dat verschillende partijen onder dezelfde naam verder gaan. Dat kan bij verbreking van samenwerking aan de orde zijn. Een ander voorbeeld hiervan betreft het franchisemodel, waarin de franchisenemer het recht krijgt om een handelsnaam te voeren.