Waarom bestaat het handelsnaamrecht?

Door het handelsnaamrecht wordt zowel de ondernemer als het publiek beschermd. De ondernemer, die deelneemt aan het bedrijfsleven, wordt beschermd tegen misleiding en verwarring door andere ondernemingen die later dezelfde handelsnaam zijn gaan voeren. Deze bescherming geldt ook voor het publiek.

Het handelsnaamrecht beoogt ook te voorkomen dat namen op een zodanige manier worden gebruikt dat consumenten worden misleid, doordat handelsnamen een benaming aan het bedrijf geven waarmee een bepaalde indruk wordt gewekt. Deze misleiding kan bijvoorbeeld bestaan uit een onjuiste benaming die betrekking heeft op de eigenaar, rechtsvorm of de aard van de onderneming.