Wat houdt het handelsnaamrecht in?

Het handelsnaamrecht is een verbodsrecht. Dat wil zeggen dat een eerdere gebruiker van de handelsnaam kan optreden tegen een jongere gebruiker die dezelfde handelsnaam of een overeenstemmende handelsnaam voert. Als sprake is van een overeenstemmende handelsnaam kan daar alleen tegen worden opgetreden wanneer sprake is van verwarringsgevaar.

Verwarringsgevaar

Er is sprake van verwarringsgevaar als het waarschijnlijk is dat de consument zal denken dat een product of dienst afkomstig is van de ene onderneming, terwijl deze in feite afkomstig is van de andere onderneming of dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen.

Hierbij spelen verschillende factoren een rol, waaronder plaats, de markt waarop beide ondernemingen actief zijn en het relevante publiek. Als twee ondernemingen verschillende producten verkopen, zal het gevaar voor verwarring in de regel kleiner zijn dan wanneer zij gelijksoortige producten verkopen. Ook de plaats kan een rol spelen, want hoe groter de afstand tussen twee ondernemingen, hoe kleiner het gevaar op verwarring. Zo zal bakker Janssen in Groningen niet snel kunnen optreden tegen bakker Janssen in Maastricht. Met de komst van het internet is deze scheidslijn echter steeds dunner geworden.

Beperkte bescherming

Het handelsnaamrecht biedt een beperkte bescherming. Wij raden dan ook om uw bedrijfsnaam als merk te (laten) registeren indien (verregaande) bescherming gewenst is.