Blog

i-Depot op verzoek openbaar via i-D Space

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) biedt al jaren een uiterst praktische en betrouwbare mogelijkheid om ideeën vast te leggen. Dit i-Depot creëert geen recht, zoals een octrooi- of modelregistratie, maar kan wel worden gebruikt als bewijs van het bestaan van een idee, concept of creatie. En er kan bijv. naar worden verwezen […]

Het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) biedt al jaren een uiterst praktische en betrouwbare mogelijkheid om ideeën vast te leggen. Dit i-Depot creëert geen recht, zoals een octrooi- of modelregistratie, maar kan wel worden gebruikt als bewijs van het bestaan van een idee, concept of creatie. En er kan bijv. naar worden verwezen in een geheimhoudingsverklaring (NDA).

Het BBIE heeft begin december 2016 een nieuwe dienst gelanceerd voor het i-Depot. Hiermee wordt het mogelijk om een i-Depot geheel of gedeeltelijk openbaar te maken op i-D Space.

Voordelen

Met (gehele of gedeeltelijke) openbaarmaking kan de deposant proberen partners te interesseren voor het uitwerken of op de markt brengen van een concept, format, software of innovatief product.

Ook kan de deposant zo laten weten wie de bedenker van een creatie is. En verder kan openbaarmaking op i-D Space strategisch ingezet worden om te voorkomen dat een ander hierop een octrooi of modelrecht gaat aanvragen.

Nadelen

Pas wel op met het openbaar maken van uw idee of concept en bedenk goed wat u wel en niet openbaar wilt maken. Laat u dus goed voorlichten voordat u een i-Depot openbaar maakt.

  • Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking kan betekenen dat u geen octrooi- of modelrecht meer kunt aanvragen.
  • En het kan natuurlijk ook betekenen dat iemand er met uw idee vandoor gaat.

i-D Space database

i-D Space bevat alle openbaar gemaakte i-Depots en is toegankelijk via www.boip.int. Er kan o.a. worden gezocht op nummer, op naam van de deposant en op de toepassingsgebieden van het i-Depot.

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

/LEES MEER

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.

/LEES MEER

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.