Blog

Inbreuk bedrijfsgeheimen – bedrijfsspionage door werknemer

Misschien wel het meest klassieke voorbeeld van het lekken van vertrouwelijke informatie naar een concurrent, is die van de bedrijfsspionage. Deze problematiek is van alle tijden en kwam in de Nederlandse rechtspraak al in 1919 ter sprake in het arrest Lindenbaum/Cohen.

Lindenbaum en Cohen, destijds beiden eigenaar van een drukkerij, beconcurreren elkaar in Amsterdam. Cohen had een werknemer van Lindenbaum omgekocht. Cohen kon er op die manier achter komen welke bedragen Lindenbaum vroeg in zijn offertes en bood zijn diensten aan voor een lager tarief. Lindenbaum kwam hier achter en stelde Cohen aansprakelijk voor de gederfde winst.[1]

Wie kan ik aanspreken?

Concurrent

Het ligt voor de hand dat de werkgever in een dergelijk geval zowel de concurrent als zijn werknemer wil aanspreken voor eventueel geleden schade. Vroeger kon de concurrent alleen op grond van onrechtmatige daad worden aangesproken. De werkgever kan zijn concurrent nu (ook) aanspreken op grond van artikel 2 lid 3 jo. lid 2 Wbb. Zoals bij het vorige gevaltype uitgewerkt is hier vereist dat de concurrent het bedrijfsgeheim verkrijgt, gebruikt of openbaar maakt, terwijl hij wist of behoorde te weten dat dit geheim hem onrechtmatig ter ore is gekomen.

Werknemer

De werknemer kan ofwel via wanprestatie, indien een geheimhoudingsbeding is afgesproken, ofwel via onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast kan de werkgever zijn werknemer aanspreken in arbeidsrechtelijke zin. Het is een goed werknemer ook buiten het bestaan van een contractuele geheimhoudingsplicht namelijk niet toegestaan om vertrouwelijke informatie te verspreiden.[2] Daarnaast, zoals hierboven al kort aangestipt, kan het delen van bedrijfsgeheimen een grond voor ontslag op staande voet zijn.[3] De werkgever kan zijn werknemer op grond van de Wbb aansprakelijk stellen op grond van het eerder aangehaalde artikel 2 lid 1 jo. lid 2 Wbb. Dit artikel ziet op het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen.

Meer informatie over bedrijfsgeheimen

Voor meer informatie over wat bedrijfsgeheimen zijn, wanneer er inbreuk op wordt gemaakt en welke stappen u kan ondernemen, kan u dit uitgebreide artikel lezen.

Neem vrijblijvend contact op

Louwers IP&Tech Advocaten heeft de afgelopen jaren veel bedrijven en oud-medewerkers bijgestaan in procedures over over bedrijfsgeheimen. Heeft u vragen over bedrijfsgeheimen of denkt u dat iemand inbreuk maakt op uw bedrijfsgeheimen? Neem dan vrijblijvend contact op met Frank Rutgers.


[1] HR 31 januari 1919, NJ 1919, p. 161.

[2] Rb. Utrecht 16 mei 2012, ECLI:NL:RBUTR:2012:BW7088, r.o. 4.64.

[3] Vgl. artikel 7:678 lid 2 sub i BW.

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

/LEES MEER

Duurzaamheidsclaims onder de loep

Op het gebied van het gebruik van duurzaamheidsclaims bestaat er al een omvangrijk pakket aan wet- en regelgeving. Een groot deel hiervan is afkomstig uit de Europese Unie. Het pakket aan regels gaat zich de komende jaren nog verder uitbreiden, onder andere als ge­volg van de Europese Green Deal uit 2019. De Europese Green Deal […]

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.

/LEES MEER

EU-regelgeving maakt overstappen van Cloud- en edge leverancier makkelijker

De Europese Dataverordening maakt het overstappen tussen Cloud- en edgediensten makkelijker. In deze blog bespreken we de verplichtingen voor aanbieders van dataverwerkingsdiensten op grond van de Dataverordening, en de contractvoorwaarden die hieruit voortvloeien.