Intellectuele eigendom & innovatie

Exploitatie & samenwerking

Hoe kunt u uw rechten, knowhow en innovatieve ideeën verantwoord exploiteren en onbevreesd samenwerken?

In deze tijd waarin technologische ontwikkelingen over elkaar heen buitelen en ondernemingen razendsnel innoveren, is samenwerking met anderen vaak een slimme methode om snel vooruit te komen. Maar veel ondernemers zijn angstig om bedrijfsgeheimen en data te delen. Dat is jammer, want samen komt u vaak verder. Met een goede overeenkomst is een vruchtbare samenwerking prima in te richten. Daarnaast kan een goede overeenkomst achteraf veel narigheid voorkomen.

Onze ondersteuning bij exploitatie en samenwerking

Bij veel overeenkomsten spelen intellectuele eigendomsrechten een centrale rol. Dat vereist specifieke kennis en hands-on ervaring. Wij beschikken over jarenlange ervaring met juridische begeleiding op het gebied van intellectuele eigendom en innovatie van startups, scale-ups, volgroeide ondernemingen en organisaties. Deze ervaring stelt ons in staat om goede, maar vooral ook leesbare en praktische overeenkomsten op te stellen.

Enige nadere informatie over contracteren en over (exploitatie)overeenkomsten die wij regelmatig opstellen, kunt u vinden onder onze rubriek Contracteren.

Bescherming en eigenaarschap van IE-rechten

Bij het samenwerken aan een project waarbij IE-rechten betrokken zijn, of waar intellectuele eigendomsrechten ontstaan is het verstandig om vooraf (schriftelijke) afspraken te maken over eigenaarschap en het gebruik van de rechten. Dit voorkomt onduidelijkheid en discussies achteraf.  

Begeleiding bij het maken en vastleggen van afspraken

Het vastleggen van afspraken kan complex zijn. Partijen weten namelijk niet altijd welke rechten zullen ontstaan en wat de waarde van dergelijke rechten zal zijn. Wij helpen u bij het maken en vastleggen van gebalanceerde afspraken tussen de betrokken samenwerkingspartners.

Exploitatie van IE-Rechten

Naast de bescherming en handhaving van uw IE-rechten, is het effectief benutten of 'exploiteren' van deze rechten ook van belang. Hier kunt u immers aan verdienen. Het uitgeven van licenties stelt derden in staat gebruik te maken van uw IE-recht, zonder dat u uw recht in eigendom overdraagt. Franchising kan een optie zijn als u een succesvol bedrijfsmodel heeft dat kan worden gerepliceerd, terwijl het creëren van spin-off bedrijven kan leiden tot nieuwe ondernemingen die zijn gebaseerd op uw oorspronkelijke intellectuele eigendom. Elk van deze benaderingen vereist zorgvuldige strategische planning en duidelijke, juridisch bindende overeenkomsten om uw belangen op de lange termijn te beschermen.

Internationale overwegingen

Wanneer u internationaal zaken doet of samenwerkt met partners over de grens, zijn internationale aspecten van IE-rechten van belang. Verschillende landen hebben verschillende wetten en regels. Daarnaast kan lokale wetgeving en de handhaving sterk variëren. Wij brengen deze aspecten graag voor u in beeld.

/

FAQ