IT, digitalisering & data

IT-conflict

Wat te doen als uw IT-project dreigt te ontsporen?

IT-conflicten: preventie, management en beslechting

IT-conflicten zijn per definitie complex. Vaak is er een grote kennis- en informatieasymmetrie tussen aanbieders en afnemers, waardoor partijen elkaar slecht begrijpen. Ons streven is altijd om eerst te kijken of er geen mogelijkheden zijn om de relatie tussen twee contractspartijen te herstellen. Bij voorkeur worden wij daarom al vroeg in een (dreigend) geschil ingeschakeld. Wij kunnen dan bijdragen aan een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Onderstaand hebben wij enkele essentiële punten opgenomen die van belang zijn voor het voorkomen, beheersen en oplossen van IT-conflicten.

Overeenkomst

Het opstellen van een goede overeenkomst is de beste manier om conflicten te voorkomen. Als partijen duidelijke verwachtingen over en weer hebben, welke ook meetbaar zijn gemaakt en gekoppeld zijn aan communicatieverplichtingen, dan wordt voorkomen dat partijen voor verrassingen komen te staan. De overeenkomst tussen partijen is daarnaast (vaak) essentieel voor de positie van partijen in een IT-conflict.

Documentatie en dossieropbouw

Wanneer er onverhoopt een conflict ontstaat, dan is het fundament van een sterke juridische positie in IT-conflict (naast een goede overeenkomst) een grondige en nauwkeurige documentatie. Dit omvat het vastleggen van alle relevante communicatie, contracten, wijzigingsverzoeken en afgesproken deliverables en deadlines. Door een uitgebreid dossier op te bouwen, heeft u solide bewijsmateriaal om uw standpunt te onderbouwen, mocht een conflict ontstaan. Het opbouwen van documentatie dient derhalve door het gehele traject te gebeuren.

In gebreke stellen en schikkingspogingen

Voordat een juridische procedure wordt gestart, is het gebruikelijk en vaak verplicht om de andere partij formeel in gebreke te stellen. Dit houdt in dat u duidelijk moet aangeven wat de aard van de inbreuk of het falen is, wat er moet gebeuren om het op te lossen en binnen welke termijn het opgelost moet worden. Daarnaast is het raadzaam om te proberen het conflict buitengerechtelijk te schikken. Dit kan door onderhandelingen, mediation of een andere vorm van alternatieve geschillenbeslechting, wat vaak minder kostbaar en tijdrovend is dan een rechtszaak. Helemaal als partijen nog wel met elkaar door willen, is het starten van een juridische procedure vaak niet de beste weg om een goed resultaat te behalen.

De gang naar de rechter

Als alle andere opties zijn uitgeput en geen oplossing is bereikt, kan het nodig zijn om naar de rechter te stappen.

Onze ervaring op het gebied van IT, en daarmee ons vermogen om ook de technische aspecten van de kwestie te doorgronden, komt bij procedures heel goed van pas. Een processtuk dat niet alleen juridisch, maar ook feitelijk aan duidelijkheid niets te wensen over laat, is een belangrijke eerste stap in een procedure. Voor een rechter is het namelijk vaak lastig om vast te stellen wat er in een IT-conflict precies aan de hand is. Het is dan ook de kunst om de vaak complexe IT-processen terug te brengen tot een behapbaar geheel, zodat de rechter de juiste elementen en factoren in zijn of haar beoordeling kan meewegen. In de vele procedures die wij tot op heden hebben gevoerd, hebben wij gemerkt dat wij daarin vaak een streepje voor hebben ten opzichte van de wederpartij.

Onze rol: uw juridische partner in IT-conflicten

Wij zijn gespecialiseerd in IT-recht en hebben uitgebreide ervaring in het navigeren door IT-conflicten. We beginnen met preventie, door u te helpen bij het opstellen van sterke contracten en SLA's. Indien een project toch spaak loopt, ondersteunen we u bij het dossieropbouw en de ingebrekestelling, begeleiden we u door eventuele onderhandelingen of schikkingsgesprekken en vertegenwoordigen we u krachtig in de rechtbank indien nodig.

/

FAQ