Hoe ontstaat een kwekersrecht?

Een kwekersrecht kan worden verkregen door aanvraag voor Nederland (op grond van de Zaai- en Plantgoedwet 2005) bij de Raad voor Plantenrassen, voor de hele Europese Unie bij het Communitair Bureau voor de Plantenrassen (CPVO) te Angers (Frankrijk) of via een internationale aanvraag voor bepaalde lidstaten van het UPOV verdrag bij The International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) in Genève.

De instantie die het kwekersrecht verleent zal een onderzoek naar de onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid van een ras (het ‘DUS-onderzoek’) uitvoeren alvorens er een kwekersrecht voor een ras wordt verleend.

Rasbenaming

De aanvrager van een kwekersrecht zal tevens een benaming voor het ras moeten voorstellen. De rasbenaming dient geschikt te zijn om het ras waarvoor het wordt gebruikt te identificeren en zal vervolgens ook dienen als soortaanduiding van het ras.