Is overdracht van een kwekersrecht mogelijk?

Het kwekersrecht en een aanspraak op verlening van kwekersrecht kan worden overgedragen en/of overgaan (erfopvolging, boedelmenging) in volle of in mede-eigendom. De overdracht komt tot stand door een (onderhandse of notariële) schriftelijke akte tussen de vervreemder en de verkrijger.

Derdenwerking

De overdracht heeft pas derdenwerking zodra de akte in het rassenregister is ingeschreven.