Wanneer kan een kwekersrecht worden aangevraagd?

Voor het aanvragen van kwekersrecht is het vereist dat het plantenras nieuw is. Dit betekent dat het teelt- of oogstmateriaal van het ras niet langer dan 1 jaar binnen het grondgebied van de verlenende staat mag zijn verkocht of ter beschikking mag zijn gesteld aan anderen.

Een tweede vereiste voor de aanvraag van een kwekersrecht is dat het moet gaan om een ras dat onderscheidbaar is. Dit wil zeggen dat het ras duidelijk afwijkt van eerder algemene bekende rassen.

Bovendien moet het nieuwe ras homogeen zijn. Dat wil zeggen dat de tot het ras behorende planten onderling niet al te grote verschillen mogen vertonen.

Tot slot moet het gaan om een bestendig ras. Het ras moet in opvolgende vermeerderingsrondes consistent zijn relevante kenmerken behouden. Dat is niet onlogisch, omdat anders niet duidelijk is wat nu het voorwerp van bescherming is.