Merkenrecht

Samengevat

Waarom?

Wanneer?

Wat?

Exclusieve rechten om zich te verzetten tegen:

Hoe? Hoe lang?

Wie?

Overdracht?