Hoe lang is merk geldig?

In beginsel onbeperkt

Een merkenrecht wordt weliswaar verkregen voor beperkte periodes (bijvoorbeeld 10 jaar in de Benelux). Maar omdat het steeds verlengbaar is, is een merkrecht in beginsel voor eeuwig te verkrijgen.

Verval wegens niet-gebruik

Een merk moet wel daadwerkelijk gebruikt worden in het economisch verkeer en dus niet slechts symbolisch. Niet-gebruik gedurende een periode van meer dan 5 jaar leidt ertoe dat het verval van het merk kan worden ingeroepen. Het kan overigens per land verschillen maar binnen de Benelux en voor het Europese Uniemerk geldt een aaneengesloten periode van 5 jaar niet-gebruik.

Per 1 juni kun je voor de Benelux met een simpel formulier het verval inroepen. De houder van dat merk zal dan moeten aantonen dat hij wel gebruikt heeft en dat het merk dus niet vervallen is! Zie ons nieuwsitem over wijzigingen in het merkenrecht.

Gedogen

Verder is het gedogen van de inschrijving van een strijdig merk gevaarlijk omdat na een periode van 5 jaar gedogen niet meer kan worden opgetreden tegen het bestaan van het merk én het gebruik ervan. Dat betekent dus dat er in dat geval twee dezelfde merken op de markt zouden zijn. En dat is natuurlijk een weinig benijdenswaardige positie.

Dat betekent dat het van groot belang is om een bewakingsabonnement te sluiten met een merkenbureau zodat eventuele conflicterende merken direct worden gesignaleerd zodra deze worden gedeponeerd. Op dat moment moet actie worden genomen, in ieder geval binnen de tijd van 5 jaar omdat dat daarna dus niet meer mogelijk is.

Nogmaals: ook gebruik van dat merk kunt u daarna dus niet meer voorkomen op basis van uw eigen merkrecht.