Wat houdt het merkenrecht in?

Een merkrecht verschaft de houder exclusieve rechten om zich te verzetten tegen:

Daarnaast kan de merkhouder zich in de Benelux ook nog verzetten tegen “ander gebruik” dan voor producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, waardoor toch ongerechtvaardigd voordeel of gevaar voor afbreuk en reputatie of onderscheidend vermogen van het merk wordt teweeggebracht.

Daarnaast is de vraag van belang of een bepaald merk wel een geldig merk kan zijn. Een merk mag niet beschrijvend zijn en ook niet louter versiering zijn of bijvoorbeeld de aard of wezenlijke waarde van het product bepalen.