Wat is de duur van een modelrecht?

Vijf jaar (tot een maximum van 25 jaar)

De inschrijving van een model geeft de modelhouder in beginsel een exclusief recht voor een periode van vijf jaar. Deze exclusiviteit kan vier achtereenvolgende periodes worden verlengd tot een maximum van 25 jaar.

Drie jaar

De beschermingsduur van het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel bedraagt drie jaar en beschermt de modelhouder alleen tegen bewuste ontlening. Die termijn begint pas te lopen wanneer het model voor het eerst op het grondgebied van de gemeenschap ter beschikking is gesteld aan het publiek.

Terme de grace

De modelhouder kan zijn model overigens nog binnen één jaar deponeren nadat het model openbaar is gemaakt (de zogenaamde ‘terme de grace’ of ‘termijn van respijt’). De nieuwheid (één van de vereiste voor het verkrijgen van een modelrecht) is dan dus nog niet geschaad.