Is overdracht van een modelrecht mogelijk?

Schriftelijke akte

Het modelrecht is vatbaar voor overdracht. De overdracht moet schriftelijk geschieden en bovendien betrekking hebben op het hele Benelux-gebied. Daarnaast is wettelijk vastgelegd dat de overdracht van het modelrecht ook meteen de overdracht van het auteursrecht op dat model inhoudt. Met deze regel heeft de wetgever ervoor willen zorgen dat de verschillende IE-rechten zoveel mogelijk in één hand worden gehouden.

Derdenwerking

De overdracht kan pas tegenover derden worden ingeroepen wanneer deze is ingeschreven in het modellenregister. Deze inschrijving is dus geen voorwaarde voor de overgang zelf en is geheel aan het initiatief van de partijen overgelaten.