Waarom bestaat het modelrecht?

De ratio van het modelrecht is het belonen en aanmoedigen van ontwerpers om nieuwe vormgeving van voorwerpen te ontwerpen en op de markt te brengen. Dit wordt bewerkstelligd door de modelhouder een tijdelijk monopolie toe te kennen. Zo heeft de ontwerper van een model in elk geval de kans om zijn investeringen terug te verdienen en wordt creativiteit gestimuleerd. Hierdoor ontstaat dus een uitzondering op het recht van vrije mededinging.