Wie is de rechthebbende op het octrooirecht?

De rechthebbende is degene die de eerste aanvraag doet en waarbij de uitvinder uitdrukkelijk wordt vermeld.

Daarnaast kan een werkgever in gevallen aanspraak maken op een octrooi, mits de uitvinder (werknemer) wordt vermeld en aan deze uitvinder (werknemer) een billijke vergoeding wordt betaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een laboratoriumtechnicus in dienst van de universiteit, die tijdens zijn onderzoek een uitvinding doet.