Privacy- en cookieverklaring

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring (“Verklaring”) van Louwers Advocaten B.V (tevens handelend onder de naam Louwers IP|Technology Advocaten; hierna “Louwers Advocaten”).

In deze Verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Daarnaast leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en plaatsen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze Verklaring is voor het laatst aangepast op 15 april 2019.

Wijzigingen

Deze Verklaring kan door ons worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze Verklaring is steeds te vinden op deze website. Het verdient aanbeveling om deze Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten op www.louwersadvocaten.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.
Bij het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • KvK-nummer
 • Betalingsgegevens
 • BTW nummer
 • Afgeleide financiële data
 • Beroep/functie
 • Gegevens die worden verstrekt t.b.v. sollicitatie (waaronder opleiding, arbeidsverleden, referenties)

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Doeleinden

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie).

Daarnaast leggen wij informatie vast wanneer u onze website bezoekt (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. Wij gebruiken hiervoor ook cookies. Over cookies kunt u meer lezen onder het kopje ‘’Cookies’’.

Grondslagen 

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

 • de uitvoering van de overeenkomst;
 • een wettelijke verplichting;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n); en/of
 • een gerechtvaardigd belang, namelijk om klanten te informeren over activiteiten en anderen relevante informatie over onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan wederpartijen, andere advocaten, deskundigen voor het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek, deurwaarder, rechterlijke instanties, overheidsinstellingen, toezichthouders of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

In het geval van verstrekking van persoonsgegevens aan een derde partij zullen wij, indien noodzakelijk, een verwerkersovereenkomst met deze derde sluiten die voldoet aan alle eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daartoe stelt.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Beveiliging

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaven wij te allen tijde een beveiligingsniveau dat, gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, onder meer passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

Uw rechten

U heeft het recht ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens, of beperking van de uw betreffende verwerking, alsmede het recht om tegen de
verwerking bezwaar te maken of om ons om gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken.

U kunt hiervoor contact opnemen via info@louwersadvocaten.nl.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren of een kopie van uw identiteitsbewijs toe te zenden waarbij we u verzoeken om uw foto en Burgerservicenummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken.

Op voorgenoemde verzoeken ontvangt u binnen een maand na ontvangst een schriftelijk antwoord. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledig uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan het beroepsgeheim van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Cookies

Op de website van Louwers Advocaten wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden zodat uw gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt vergemakkelijkt.

Website statistieken cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe u de website gebruikt. De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen.

Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat tracking op individueel niveau technisch onmogelijk is. Zo wordt het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Ook hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet, wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics en hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens.

Websites van derden

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen, ‘liken’ of promoten op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en Google +. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media providers zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Deze Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden verwijzen we u naar de betreffende websites.

Louwers Advocaten is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Cookies weigeren en verwijderen

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen.

U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Naast het weigeren van cookies via uw  browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Vragen

Wij helpen graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Louwers Advocaten B.V.
P.O. Box 440
5600 AK Eindhoven – NL
T: +31 40 2393 200
E: info@louwersadvocaten.nl

Louwers Advocaten gebruikt cookies om het gebruik van deze website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.
Lees hier meer over het gebruik van cookies.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close