Sectoren

(Online) retail

In de retail staat de klant centraal. Wij streven ernaar om retailers en online platforms te ondersteunen met juridische dienstverlening die deze centrale plaats respecteert en versterkt.

/BEKIJK ALLE SECTOREN

Advisering

Onze advisering in (online) retail richt zich zowel op het intellectueel eigendomsrecht als op vraagstukken rond e-commerce, IT-recht en privacy. We helpen onze cliënten bij het navigeren door het web van regelgeving rond (online) verkoop, waarbij we ervoor zorgen dat ze voldoen aan de geldende regelgeving, zonder dat dit ten koste gaat van de klant ervaring. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de vraag hoe een online overeenkomst tot stand komt en aan welke voorwaarden een online aanbod moet voldoen. Daarnaast adviseren we over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten om de identiteit en originaliteit van (de producten van) onze cliënten te waarborgen.

Commerciële contracten

We maken en beoordelen commerciële contracten voor zowel fysieke als online retail. Door onze expertise zijn we goed in staat om overeenkomsten die zowel de fysieke als de digitale wereld raken op te stellen en te beoordelen. Dit omvat de voorwaarden van e-commerce platformen, distributie-, agentuur-, franchising- en licentieovereenkomsten, maar ook privacy policies en andere overeenkomsten rond gegevensverwerking.

Geschillen

Wanneer geschillen ontstaan over inbreukmakende producten, reclamerechten of andere gelieerde rechten zijn wij er om de belangen van onze cliënten resoluut te verdedigen. Met een scherp oog voor de dynamiek van retail, hanteren we een pragmatische benadering die de reputatie en de intellectuele eigendomsrechten van onze cliënten beschermt.

Eerdere projecten

01

Ontwikkelen en implementeren van gebruiksvoorwaarden voor e-commerce platforms die de juridische risico’s minimaliseren en tegelijkertijd een gebruiksvriendelijke interface behouden.

02

Juridische begeleiding bij de lancering van nieuwe online winkels, inclusief het opstellen van overeenkomsten en het doorlichten van de gehele klantreis op potentiële juridische struikelblokken.

03

Adviseren en uitvoeren van strategieën om intellectueel eigendom te beschermen in een digitale omgeving, en het ondernemen van actie tegen namaakproducten en onrechtmatige handelspraktijken.

04

Het bieden van juridische bijstand bij het implementeren van AVG-conforme processen, waardoor klantgegevens met de grootste zorg behandeld worden.