Tools

Online IP management en handhaving

Een consistente en ongestoorde presentatie van uw bedrijf en producten of diensten is natuurlijk cruciaal. Hetzelfde geldt voor de bewaking van uw reputatie op internet en social media.

/BEKIJK ALLE TOOLS

Weet u wat er online met uw merk, content en reputatie gebeurt?

Wat online gebeurt, onttrekt zich vaak aan uw directe waarneming. In veel gevallen komen bedrijven door tips van buitenstaanders of collega’s achter nepsites, nepwebshops, merkinbreuk, misleidende advertenties of andere onwenselijke situaties. Meer bij toeval dus.

Actief management van uw online presentie is van groot belang. Dat vereist een visie vanuit verschillende disciplines:
  • marketing en communicatie
  • reputatiemanagement
  • juridisch
  • veilig en betrouwbaar zijn.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In nauwe samenwerking met de genoemde andere disciplines brengen wij uw online presentie in kaart. Ook kunnen we daarbij dan eventuele inbreukmakers en bijv. nepwinkels opsporen en daartegen optreden. Wij hebben nauwe banden met collega’s in andere landen die wij kunnen bijschakelen als dat nodig is.