Tools

Privacy check - Plus

Wij analyseren uw huidige situatie en stellen van daaruit een overzichtelijk schema, heldere rapportage en verbeterplan inclusief prioritering op.

/BEKIJK ALLE TOOLS

Indien u de verwerking en bescherming van persoonsgegevens binnen uw organisatie in overeenstemming met geldende en toekomstige wet- en regelgeving wilt brengen, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, dan kunnen wij u daarbij helpen. Wij bieden drie varianten aan. Dit betreft de meest uitgebreide variant en omvat de volgende stappen:

Stap 1: Nulmeting

Wij onderzoeken wat de huidige stand van zaken binnen uw organisatie is als het gaat om de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. Wij bespreken samen met u wat hiervoor de beste aanpak is. Vaak nemen wij interviews af met enkele personen binnen uw organisatie (denk hierbij aan managers IT en HR). Ook werpen bij een blik op bestaande documentatie, zoals verwerkersovereenkomsten en interne beleidsdocumenten die betrekking hebben op de omgang van persoonsgegevens om een beeld te kunnen vormen over de volwassenheid van uw organisatie.

Resultaat: De bevindingen van stap 1 zullen wij vastleggen in een overzichtelijk schema, zodat u in één oogopslag ziet welke soorten persoonsgegevens u verwerkt, wat de categorieën van betrokkenen zijn, hoe de systemen zijn beveiligd etc. Dit overzicht vormt een handzaam en bruikbaar uitgangspunt voor uw verwerkingsregister en geeft inzicht in de voornaamste risico’s binnen uw organisatie.

Stap 2: Rapportage

Stap 2 betreft het opstellen van een uitgebreide rapportage, waarin de relevante wet- en regelgeving kort en bondig wordt besproken en uiteengezet wordt in hoeverre uw organisatie hier al aan voldoet. Uiteraard zullen wij dit document eerst in concept met uw bespreken.

Resultaat: Een heldere rapportage die is toegespitst op uw organisatie.

Stap 3: Verbeterplan inclusief prioritering

Tijdens stap 3 zullen wij in kaart brengen welke aanvullende maatregelen uw organisatie nog dient te treffen om voor het overige aan de wettelijke eisen te voldoen. Hierbij houden wij rekening met uw eigen ambitieniveau.

Resultaat: Alle aanvullende maatregelen worden vastgesteld in een overzichtelijk verbeterplan. Met een kleurencodering zullen wij aangeven welke maatregelen als eerste getroffen moeten worden, welke wat langer op zich kunnen laten wachten en welke niet noodzakelijk, maar ‘nice to have’ zijn. Ook zullen wij aangeven welke stappen u zelf zult moeten ondernemen en waar wij u eventueel bij kunnen assisteren.

Uiteraard kunt u nu afronding van elke afzonderlijke stap beslissen of u de volgende stap met ons in gang wilt zetten.

Meer informatie?

Indien u meer wilt weten, neem dan contact met ons op.