Tools

Van idee tot exploitatie

Wat is nodig om verantwoord samen te werken en uw intellectuele eigendomsrechten te exploiteren?

/BEKIJK ALLE TOOLS

Wat is nodig om verantwoord samen te werken en uw intellectuele eigendomsrechten te exploiteren?

Op het pad naar de markt zijn juridische verrassingen absoluut niet welkom. Zo kan een inbreuk op rechten van een ander leiden tot grote vertraging, hoge kosten of zelfs een vroegtijdig einde van een mooi ondernemingsplan. Tijdig onderzoek en continu management van IP-rechten, licenties en contracten kan helpen om de ’time to market’ zoveel mogelijk veilig te stellen.

Voor de creatieve of innovatieve ondernemer zijn de juridische aspecten van het ondernemen nauwelijks te overzien. Alles krijg je tegelijk om je oren: geheimhoudingsverklaringen, partnerships, aanvragen van octrooi, big data/privacy, productaansprakelijkheid, algemene voorwaarden, oprichting van BV’s, inkoop van onderdelen, productie, licenties en verkoop etc. En het steeds gecompliceerder landschap van de technologie en innovatie maken het niet gemakkelijker. Ondernemen is risico nemen, maar startende ondernemers nemen nogal eens onverantwoorde risico’s. Zo trekken starters nauwelijks budget uit voor juridische begeleiding en risicomanagement, o.a. ten aanzien van intellectuele eigendom.

Innovatieve ecosystemen

Innovatie en creatie vindt niet meer uitsluitend plaats in de beslotenheid van de eigen onderneming. Co-development, open innovatie, co-creatie, crowdsourcing en crowdfunding zijn buzz words in innovatieve ecosystemen. Bovendien kan het delen van kennis via open source, open design en open hardware leiden tot acceleratie van ontwikkeling. Anderzijds leiden de grenzeloosheid en transparantie van de huidige wereld en de nieuwe realiteit van openheid ook tot onzekerheid en onvoorziene risico’s.

In die nieuwe realiteit zijn oude concepten van IP niet altijd meer heilig. Passende randvoorwaarden zijn nodig om succesvol, verantwoord en zonder angst te kunnen samenwerken, o.a. door afspraken over rechten op inbreng, resultaat en exploitatie.

Nieuwkomers op de markt

Een handvol partijen domineert de markt en verandert de krachtsverhoudingen fundamenteel. Nieuwkomers moeten positie kiezen en samenwerken om tegenkracht te bieden aan de gevestigde orde. Dat vraagt kennis en inzicht, organisatie en actie. Het recht is daarbij een belangrijke hefboom om krachtsverhoudingen in evenwicht te houden of te brengen.

IP management is risicomanagement

Om juridische (en fiscale) redenen is het verstandig om bij de start goed in kaart te brengen hoe het zit met rechten van anderen. Denk daarbij niet alleen aan octrooi, maar ook aan merken, modellen, auteursrechten en databankrechten. En heb je dan zelf een intellectueel eigendomsrecht, bijv. een octrooi en een merk, denk dan goed na waar je de rechten onderbrengt. In vrijwel alle gevallen is het verstandig om de rechten gescheiden te houden van de risicodragende onderneming. Bijvoorbeeld door de rechten onder te brengen in een aparte vennootschap (bijv. holding of aparte IP-vennootschap). Er kan immers altijd iets verkeerd gaan waardoor de onderneming het hoofd niet boven water kan houden. Het zou zonde zijn als daarmee dan ook alle rechten in handen van de curator zouden vallen. Dat maakt een doorstart ook een stuk moeilijker. Bespaar dus aan de start niet op een BV extra.

Het werken en omgaan met intellectuele eigendom en vertrouwelijke knowhow is een continu proces. Ontwikkeling houdt niet op bij de uitvinding of creatie. Integendeel, vaak is het juist pas het begin. Een uitvinding, creatie of doorontwikkeling van een bepaald voorwerp kan leiden tot verbeteringen die weer voorwerp kunnen zijn van een nieuw of aanvullend recht.

Wilt u zonder kleerscheuren naar uw markt?

Neem al bij de start de juiste maatregelen en voorkom kleerscheuren op uw pad van idee naar markt. Maar als dat niet goed is opgezet, is het raadzaam om tijdig de juiste maatregelen te nemen. Samen met u brengen wij uw positie in kaart en inventariseren wij uw risico’s. Steeds vanuit úw business model en ambities: het gaat om úw business.

Neem contact op met Ernst-Jan Louwers.
Telefoon 040 2393200.